Hjem

Nyhetsbrev nr.1, april 2010

Akademiet vil gjerne holde medlemmene oppdatert om ting som har skjedd og ting som skal skje gjennom et elektronisk nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vil komme med ujevne mellomrom.

De aller fleste av Akademiets medlemmer har e-postadresse. Men fordi det ikke gjelder alle, vil en papirversjon av nyhetsbrevet også bli vedlagt den nærmest følgende møteinnkallingen. I alle fall i en overgangsperiode vil papirversjonen bli sendt til alle medlemmene.

Vi regner ikke med at nyhetsbrevet har funnet sin endelige form og funksjon ved første forsøk.

Kommentarer og innspill kan sendes generalsekretæren elektronisk: oivind.andersen@ifikk.uio.no

 

Presidiet og daglig leder i USA

Midt i februar var presidiet og daglig leder i USA. På programmet stod først og fremst samtaler med Fred Kavli og Kavli Foundation ved stiftelsens president Robert Conn om Kavliprisen og finansieringen og gjennomføringen av alle arrangementene rundt den.  Årets prisvinnere bekjentgjøres her i huset av preses 3. juni, med direkte overføring til World Science Festival i New York, der generalsekretæren representerer Akademiet.

Prisen deles ut 7. september i Konserthuset.  Nytt av året er bl.a. at det dagen før utdelingen arrangeres Kavli Prize Science Forum i Universitetets Gamle festsal om "The role of International Cooperation in Science". Der vil bl.a. John P. Holdren, vitenskapsrådgiver for president Barack Obama, og Ernst-Ludwig Winnacker, den første generalsekretæren i Det europeiske forskningsrådet, holde forelesninger.

Etter møtet med Kavli Foundation i Oxnard, nord for Los Angeles, var det besøk på The Kavli Nanoscience Institute ved Caltech (California Institute of Technology) i Pasadena og på The Kavli Institute for Brain and Mind ved University of California, San Diego. I San Diego hadde American Association for the Advancement of Science (AAAS) sin årlige konferanse, der også Kavliprisen ble promovert.

 

På besøk i nanoscience-laboratoriet ved Caltec utenfor Los Angeles. Venstre: Miyoung Chun, vice president for science, Øyvind Sørensen, Øyvind Østerud, Nils Christian Stenseth, Øivind Andersen  og leder av Kavli Foundation, Bob Conn. På besøk i nanoscience-laboratoriet ved Caltech utenfor Los Angeles. På venstre bilde fra venstre: Vice President for Science Miyoung Chun, Øyvind Sørensen, Øyvind Østerud, Nils Christian Stenseth, Øivind Andersen og president i Kavli Foundation, Bob Conn. Høyre bilder viser nordmenn på tur.


Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag ble for andre gang arrangert  16.mars i Akademiet hus. Forelesningen ble holdt av Professor Yash Ghai, Hong Kong/Kenya. Den hadde tittelen "The Chimera of constitutionalism: State and society in developing countries". Forelesningen ble godt mottatt, og ble fulgt av en livlig diskusjon. Akademiforelesningen er i ferd med å finne sin form.

Nils Christian Stenseth, Øyvind Andersen. Foto: Eirik Furu BaardsenNils Christian Stenseth, Øivind Andersen, foredragsholder Yash Ghai og hans kone Jill Cottrell og Eivind Smith.  Foto: Eirik Furu Baardsen


Nansen og huset

Akademiet er tungt inne i forberedelsene til feiringen av Nansens 150-årsdag i 2011, der vår oppgave særlig er å fremholde Nansen som vitenskapsmann. I tillegg til et større opplegg rundt Nansens fødselsdag, vil det i dagene rundt hans disputasdato (27.-28. april) bli holdt et vitenskapelig symposium innenfor to fagområder som var sentrale for Nansen: oseanografi og nevrobiologi. Akademiet har nedsatt en egen komité for dette, bestående av visepreses Øyvind Østerud (leder), generalsekretæren, tidligere generalsekretær Reidun Sirevåg, og Jon Storm-Mathisen. Den forbereder også feiringen -- midt i juni 2011 -- av hundreårsjubileet for Akademiets overtagelse av Drammensveien 78, som Nansen var sterkt imot.

 

Aktuelle saker

Reiser og representasjon
Preses Nils Christian Stenseth og visepreses Øyvind Østerud representerte Akademiet ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 250-årsjublileum i Trondheim i dagene rundt 12. mars. Generalsekretæren representerte Akademiet ved Kungliga Vetenskapsakademiens høytidsdag i Stockholm 31. mars.

Visespreses representerte Akademiet ved ALLEAs (All European Academies) generalforsamling i Stockholm 15.-17. april.

I nærmeste fremtid:

Årsmøtet
Medlemmer som er påmeldt og har fått plass, ønskes hjertelig velkommen til Årsmøtet mandag 3. mai.

Abelarrangementene
Akademiet er vel forberedt og i høy beredskap før Abelprisutdelingen i Gamle Logen tirsdag 25. mai og alle de arrangementene som foregår i forkant og etterkant av selve utdelingen. Vi håper mange medlemmer slutter opp om utdelingen.

Kavliprisannonseringen
3. juni kl 15:00 annonseres årets Kavliprisvinnere. Se www.kavliprize.no

Styreseminar
Styret gjorde gode erfaringer med det heldags "strategiseminaret" som ble holdt våren 2008, der mer langsiktige perspektiver og prinsipielle sider ved Akademiets virksomhet ble drøftet. Det nåværende styret skal holde et tilsvarende seminar 26. august i år. Presidiet tar gjerne imot innspill fra medlemmene.

Kavliprisuka
Kavliprisutdelingen skjer i Oslo Konserthus tirsdag 7. september. HM kongen vil overrekke prisen. I samme uke vil det blant annet bli arrangert faglige symposier,  prisvinnerne vil holde sine forelesninger osv. Se www.kavliprisen.no for mer informasjon.
 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS