Hjem

Nyhetsbrev nr. 3, november 2010

Kjære akademimedlemmer:

Året som gikk og året som kommer
Høydepunkter i 2010 har vært Abelprisen og Kavliprisen, begge med prisoverrekkelse ved HM Kong Harald, og med festligheter, forelesninger og andre faglige innslag.  Arrangementene har hatt god oppslutning og fått stor oppmerksomhet. Men det hadde vært fint å se flere av Akademiets egne medlemmer på dem.

Det siste ordinære Akademimøtet i 2010 holdes 9. desember. Temaet er presse og journalistikk (se egen invitasjon). Det første møtet i 2011 finner sted 13. januar og skal handle om språket og hjernen. Sammen med innbydelsen til det møtet vil medlemmene få tilsendt en oversikt over årets møtedatoer og et detaljert møteprogram for våren.

Høydepunkter i 2011 blir foruten Abelprisen (24. mai) Nansen-symposiet 28.-29. april og den utvidede Nansenforelesningen i Aulaen 10. desember, samt den tredje Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag 15. mars (om semantikk, filosofi og science) og Symposiet i humaniora og samfunnsfag 24.-25. oktober (om religion). Den 15. juni feirer vi hundreårsdagen for Akademiets overtagelse av huset på Drammensveien.

Møter i samarbeid med andre
Akademiet arrangerte 11. oktober - med støtte fra Framkomitéen - Nansen Minneforlesning med HM Kong Harald til stede. I løpet av høsten er også Birkelandforelesningen (med astronauten Christer Fuglesang) og Norges Bank-seminaret avholdt i huset. Et større samarrangement mellom vårt eget akademi (v/ John Grue) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi gikk av stabelen i huset d. 19. oktober. Åpningsforedraget var ved utenriksminister Jonas Gahr Støre. I tillegg til at disse samarrangementene fortsetter, vil det neste år også bli fellesarrangementer med Seminaret i Vitenskapsteori ved UiO, og med Polyteknisk forening.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre under seminaret om Transport i Nordområdene. Foto: Eirik Furu BaardsenUtenriksminister Jonas Gahr Støre under seminaret om Transport i Nordområdene. Foto: Eirik Furu Baardsen


VISTA
VISTA feirer sitt 25-årsjubileum 22. november med et heldagsseminar og festmiddag i Akademiets hus. VISTA-Samarbeidet mellom Statoil og DNVA la en ny dimensjon til Akademiets virksomhet.

Fra VISTA`s 25 års jubileum. Foto: Eirik Furu BaardsenFra VISTA`s 25 års jubileum. Foto: Eirik Furu Baardsen


Norsk Nettleksikon
Sammen med Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNBNor, Nasjonalbiblioteket, universitetene og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er Akademiet engasjert i utviklingen av Norsk Nettleksikon. Mer om dette følger på nyåret.

Internasjonal virksomhet
Akademiets styre diskuterer for tiden omfanget og organiseringen av sitt internasjonale engasjement. Jeg nevner noen eksempler på ting som er skjedd siste halvår (utenom virksomheten i de fagspesifikke organisasjonene):

I sommer deltok styremedlem Anne-Brit Kolstø for akademiet på et møte i Mainz arrangert av ALLEA (All European Academies) om Evaluating for Science. Towards a European Evaluation Protocol for institutional evaluation,

Lederen av Akademiets menneskerettskomité, Arne Haaland, deltok på et møte mellom representanter for europeiske menneskerettskomiteer arrangert av Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina i Berlin i oktober.

Lederen i MN-klassen, John Grue, deltok i slutten av på konferansen til IPA (InterAcademies Panel) i York om å få IBSE (Inquiry based science education) inn i videregående skole. Svein Sjøberg er på forslag fra Akademiet blitt medlem i ICSUs Science Education Group og deltok senest på gruppens møte i Paris i september.

Generalsekretæren besøkte i begynnelsen av oktober Royal Society of Edinburgh. Et aktuelt samarbeidstiltak er det seminaret om undervannsbølger som ble arrangert i begynnelsen av november, der John Grue var primus motor fra norsk hold. Dette var arrangement nr. to i en serie som formodentlig fortsetter.

Dagfinn Føllesdal er medelm i ALLEAs Standing Committee for Ethics og har i den forbindelse deltatt på møter om etikk i forskeroppløringen i Berlin i oktober og i Paris i november; de to møtene fulgte opp komiteens møte i Oslo i februar i år.
ALLEA er en aktiv organisasjon og tilbud og tiltak annonseres så å si ukentlig. Organisasjonen har engasjert seg sterkt for akademienes sak i omformingen av European Science Foundation. Generalsekretæren har 25. november et arbeidsmøte med ALLEAs ledelse i Amsterdam.

Akademiets representant i European Academies Science Advisory Council (EASAC) tidligere preses Ole Didrik Lærum deltar på deres møte i Warszawa i begynnelsen av desember.  På samme tid deltar Gunhild Hagestad som Akademiets representant på et felles europeisk akademimøte som British Academy arrangerer i Roma for å utarbeide et policy dokument om hvordan samfunnsvitenskapen og humaniora kan styrkes innenfor EUs rammeprogrammer.

I desember holder både preses og visepreses innlegg på British Councils  konferanse om vitenskap, politikk og medier i London, et arrangement som kommer til å bli fulgt opp her hjemme.

                                                           *

Ved British Science Festival i Birmingham i september var det en Kavli Prize Lecture ved Need Seeman (nanoteknologi). Også preses deltok. Både preses og generalsekretær var med ved Transatlantic Science Week ved Carnegie Institution i Washington, arrangert av den norske ambassaden i samarbeid med lokale institusjoner. Arrangementet ble avsluttet med en Kavli Prize Lecture ved Roger Angel (astrofysikk). Dagene 3-5 januar 2011 arrangerer Institute for Mathematics and Its Applications First Abel Conference: A Mathematical Celebration of John Tate innenfor rammen av en samarbeidsavtale mellom IMA og DNVA. Geir Ellingsrud er Akademiets mann i komiteen.

                                                           *

Anne-Brit Kolstø representerte Akademiet ved NTNUs 100-årsjubileum tidligere i høst. Preses representerer Akademiet ved Vetenskapssocieteten i Uppsalas 300-årsjubileum d. 13. november; generalsekretæren deltar ved årsfesten i Bayerische Akademie der Wissenschaften i München d. 4. desember.

Publiseringsvirksomhet:  Skriftseriene nedlagt
Akademiet har en lang og ærerik historie på publiseringsfronten. Rekken av Skrifter og Avhandlinger i begge klasser er imponerende, særlig fram til for et par tiår siden. I et forsøk på å blåse liv i seriene ble Skrifter og avhandlinger slått sammen omkring år 2000. I HF-klassen er det riktignok blitt publisert noen bind, men på MN-siden er det ikke utkommet en eneste tittel på ti år. Tiden har løpt fra denne publiseringsformen og styret har vedtatt å nedlegge seriene.  Det er for lengst slutt på at Nansen Minneforlelesning publiseres separat, og  heller ikke Birkelandforelesningene blir trykt og utgitt. "Den grønne serien" fra Komiteen for geomedisin er også gått inn.
Akademiet vil fortsette å støtte enkeltutgivelser etter individuell vurdering. Det fortsetter sitt engasjement i Zoologica Scripta og Physica Scripta. Akademiet tar sikte på å utgi flere forskningspolitiske rapporter. Årboken og Årsberetningen vil bestå i sin nåværende form.

Årboken
Årboken levers fra trykkeriet i neste uke. Den vil ligge til avhenting på julemøtet for dem som sikre seg den der.

Akademiets nettsider
Akademiets nettsider  (www.dnva.no) er vårt viktigste ansikt utad - og også den viktigste informasjons- og nyhetskanalen til medlemmene. De inneholder både aktuelt stoff, møteplan, generelle opplysninger om Akademiet og matrikkel. Nettsidene oppdateres og oppgraderes stadig. De sporadiske nyhetsbrevene er ingen erstatning. Følg med på nettsidene!

 

Obligatorisk!

 

 

Hilsen
Øivind Andersen
Generalsekretær

MØTEKORT

Fellesmøte torsdag 9.desember 2010

 Klikk her for å laste ned møtekort (PDF).

Påmelding:

Siste frist for påmelding til middagen etter møtet er tirsdag 7.12.2010.

Dette gjøres ved å ringe sekretariatet på 22 12 10 90/96

eller per epost: dnva@online.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS