Hjem

Dette er komiteen

Komitéen for geomedisinsk forskning og informasjon ble opprettet i 1984 på initiativ av professor J. Låg, Norges landbrukshøgskole. På dette tidspunkt var han preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Låg var en pionér og en av de mest sentrale personene for utviklingen av geomedisin som fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt (se f.eks. hans bok J. Låg: Geomedicine. Boca Raton: CRC Press, 1990). Komitéen skiftet i 2011 navn til Komité for geomedisin - mat, miljø, helse. Komitéen legger stor vekt på tverrfaglighet og har representanter fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geofysikk og epidemiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis Fond for geomedisin.

Medlemmer av Komité for geomedisin: mat, miljø og helse:

Aksel Bernhoft (leder), Veterinærinstituttet
aksel.bernhoft@vetinst.no

Jan Aaseth (nestleder), Sykehuset innlandet HF
jan.aaseth@sykehuset-innlandet.no

Geir Aamodt (sekretær), NMBU
geir.aamodt@nmbu.no

Espen Bjertness, UiO
espen.bjertness@medisin.uio.no

Bal Ram Singh, NMBU
bal.ram.singh@nmbu.no

Trond Peder Flaten, NTNU
trond.flaten@chem.ntnu.no

Serena Tonstad, UiO, Oslo universitetssykehus
stonstad@llu.edu

Frøydis Langmark, Kreftregisteret
froydis.langmark@gmail.com

Jan Alexander, Folkehelseinstituttet
jan.alexander@fhi.no

Brit Salbu, NMBU
brit.salbu@nmbu.no

Espen Govasmark, Oslo Kommune
espen.govasmark@ege.oslo.kommune.no

Ane Nødtvedt, NMBU
ane.nødtvedt@nmbu.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS