Hjem

Fond for geomedisin

Statutter for Det Norske Videnskaps-Akademis fond for geomedisin (vedtatt av Det Norske Videnskaps-Akademis styre den 28. november 1984):

Komité for geomedisin: mat, miljø og helse er fondets styre.

§ 1.    Fondet er opprettet i overensstemmelse med gavebrev fra Bøndernes Bank, Norske Felleskjøp og Statens Kornforretning med en grunnkapital på kr 100.000,- (kroner etthundretusen).
§ 2.    Fondet er knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi. Fondsstyret har 6 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av Akademiets styre. Funksjonstiden er tre år. Gjenvelgelse kan finne sted.
§ 3.    Fondets disponible avkastning skal brukes til informasjonsvirksomhet som Akademiet gjennomfører innenfor fagfeltet geomedisin, og eventuelt til geomedisinsk forskningsvirksomhet.
§ 4.    Beretning om fondets virksomhet offentliggjøres i Akademiets årbok.
§ 5.    Fondets kapital er urørlig og bør søkes økt.
§ 6.    Fondets regnskap skal revideres som bestemt for de øvrige regnskapene under Akademiet.

Obligatorisk!
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS