Hjem

Komitéens symposier og publikasjoner

Komité for geomedisin - mat, miljø, helse har arrangert i alt 24 tverrfaglige symposier. Artikkelsamlinger basert på foredragene for de første 18 av disse symposiene er utgitt i bokform i Akademiets såkalte "Grønne serie". Bøkene kan kjøpes fra NOVUS Forlag, Oslo:

E-post: pyntnovus@novus.no
Internett: pynthttp://www.mamut.net/novus/shop/

2017, 31. oktober: Grønn helse i byen

I forbindelse med dette symposiet ble også følgende artikler publisert: Urbant landbruk brer om seg 

Hva betyr grønne omgivelser for helsa vår? 

2016, 27. oktober: Tarmens viktige mikrober - hvordan mater vi dem og hva gjør de med oss? 
Sammendraget er publisert i Det Norske Videnskaps-Akademis Årbok for 2016.

I forbindelse med dette symposiet ble også følgende artikler publisert:
Tarmens viktige mikrober har stor betydning for helsen

Disse sykdommene kan kobles til det som bor i tarmen

Kan avføring brukes som behandling mot sykdommer?

2015, 23. oktober: Jordressurser og befolkningsvekst 
Sammendraget er publisert i Det Norske Videnskaps-Akademis Årbok for 2015.

I forbindelse med dette symposiet ble også følgende artikkel publisert: Hvordan skal vi sikre et landbruk som kan fø oss i fremtiden?

2014, 14. november: Trygg mat, ernæring og helse

2013, 2. desember: Demens - fra mekanismer og risikofaktorer til forebygging (pdf)

2012, 15. november: Kosthold og overvekt - tro og viten

2011, 12. januar: Multiple stressorer og kombinerte biologiske effekter i miljøet

2008, 13.-15. november: Bioactive compounds in plants – benefits and risks for man and animals

2007, 10.-11. mai: Solar radiation and human health

2005, 13.-14. oktober: Endocrine disrupters

2003, 16.-17. oktober: Geomedical aspects of organic farming

2002, 24. mai: Osteoporosis: From mechanisms and risk factors to prevention

2001, 06.-07. juni: Natural ionizing radiation and health

1999, 28.-29. oktober: Geomedical problems in developing countries

1997, 12.-13. juni: Some geomedical consequences of nitrogen circulation processes

1995, 30. november.-1. desember: Chemical data of plant, animal and human tissues as a basis for geomedical investigations

1993, 18.-19. november: Geomedical problems related to aluminium, iron and manganese

1992, 21.-22.mai: Chemical climatology and geomedical problems

1990, 31.mai -1. juni: Human and animal health in relation to circulation processes of selenium and cadmium

1989, 25.-28. mai: Excess and deficiency of trace elements in relation to human and animal health in Arctic and Subarctic regions

1988, 26.-27. mai: Health problems in connection with radiation from radioactive matter in fertilizers, soils and rocks

1987, 24. november: Commercial fertilizers and geomedical problems

1986, 28. april: Geomedical consequences of chemical composition of freshwater

1984, 12.-13.mars: Geomedical research in relation to geochemical registrations

1978, 22.-23. mai: Geomedical aspects in present and future research

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS