Hjem

Nyhetsbrev nr 7, april 2012

Kjære Akademimedlemmer.

Abelprisen
Den 21. mars ble vinneren av årets Abelpris i matematikk bekjentgjort i Akademiet: Ungareren Endre Endre Szemerédi, professor ved Det ungarske vitenskapsakademiets Alfréd Rényi-institutt for matematikk og ved Rutgers University Akademiets foredragssal var fullsatt under kunngjøringen, som også ble streamet. De som gjerne vil se kunngjøringen på etterskudd, kan gå inn på Abelprisens hjemmeside (www.abelprisen.no).

Obligatorisk!


Tirsdag 22. mai er det for tiende gang prisutdeling ved H.M. Kong Harald. Ved 10-årsjubileet er Abelprisen tilbake i Universitetets Aula. Jeg håper medlemmene slutter opp om denne begivenheten.

Kavliprisen
Representanter for Akademiets ledelse og administrasjon var i New York og California som et ledd i forberedelsene til årets utdeling. Hvem som får de tre prisene bestemmes i disse dager på priskomiteenes møter i Berlin, Beijing og New York. Kunngjøringen skjer i Akademiet 31. mai, med direkte overføring til World Science Festival i New York. Selve prisutdelingen i Oslo Konserthus er 4. september. Sett av dagen -- det er Akademiets største arrangement i år!


Ambassadør Sven Svedman inviterte til mottakelse i residensen i anleding av at Kavlipriskomiteen i astrofysikk hadde sitt møte i Berlin. Fra venste: Oddbjørn Engvold, Claire Max, Øivind Andersen, Guinevière Kauffmann, Sven Svedman, Joseph Silk and Andrew Fabian. Ambassadør Sven Svedman inviterte til mottakelse i residensen i anleding av at Kavlipriskomiteen i astrofysikk hadde sitt møte i Berlin. Fra venste: Oddbjørn Engvold, Claire Max, Øivind Andersen, Guinevière Kauffmann, Sven Svedman, Joseph Silk and Andrew Fabian.


Innvalget
Innvalget 2012 gav som resultat at Terje Espepik, Dag Normann, Kjetill S. Jakobsen og Kenneth Ruud ble innvalgt i MN-klassen, og Astri Andresen, Svein Eng, Andreas Føllesdal, Bjørn Erik Rasch, Tore Rem, Michael Stausberg og Margarete Erika Vollrath i HF-klassen. MN-klassen fikk fylt opp fire av seks ledige plasser, HF-klassen syv av åtte. Oppslutningen om innvalget var større enn i fjor. Det ble denne gang ikke stilt plasser til disposisjon for utenlandske medlemmer.

Regnskaper
Regnskapene for 2011 er blitt sendt alle medlemmene elektronisk. De ble behandlet på et eget medlemsmøte i forkant av akademimøtet 12. april. Den illustrerte årsberetningen vil foreligge til årsmøtet.

Kunnskapserklæringen
Sammen med ti andre organisasjoner har DNVA utarbeidet Kunnskapserklæringen - En investering i mer samspill mellom forskning, utdanning og innovasjon. Akademiets preses hadde gleden av å overlevere erklæringen til statsråd Kristin Halvorsen under Kunnskapsdepartementets innspillskonferanse 28. mars. Erklæringen er lagt ut på Akademiets hjemmesider.

Gruppene
Flere av gruppene i Akademiet har tatt initiativ til møter og seminarer. Først ut er tre grupper i HF-klassen: Gruppe 8 arrangerer et seminar om kanondannelse og kanonisitet 19. april; gruppe 3 arrangerer et seminar om humaniora 23. april, og gruppe 6 et seminar om nye tendenser i rettsvitenskapen 9. mai.

Spesielle arrangementer
1. februar arrangerte Akademiet i samarbeid med NTVA et møte om Norge og den internasjonale energisituasjonen. Foredragssalen var overfylt, H.M. Kong Harald var til stede.
Den 9. februar hadde Akademiets styre invitert Stortingets Kirke-utdannings- og forskningskomité til meningsutveksling og middag i Akademiet.
Reidun Sirevåg inviterte Akademiets kvinnelige medlemmer til et møte i Akademiet d. 17. februar. Initiativet fikk stor oppslutning.
Akademiforelesningen med Steven Pinker d. 13. mars ble en stor suksess og en del av den oppmerksomheten Pinker fikk under oppholdet, kom også Akademiet til gode.

Internasjonalt
Alliansen av europeiske akademier (ALLEA), med 52 medlemmer, har nylig avholdt generalforsamling i Roma. DNVA v/ generalsekretæren er valgt inn i det nye styret. Med ny president og nytt sekretariat basert i Berlin kan vi vente en positiv utvikling i organisasjonen.
Jeg ønsker vel møtt til vårens gjenstående møter og til høstens arrangementer, som begynner med høstekskursjonen 25. august.


Øivind Andersen
Generalsekretær

Obligatorisk!
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS