Hjem

Nyhetsbrev nr. 8, desember 2012


Kjære Akademimedlemmer

Med stadig bedre nettsider og overgang til elektronisk møteinnkalling som gjerne gir anledning til noen ekstra meldinger til medlemmene, er det blitt litt lengre avstand mellom nyhetsbrevene. Men her er litt nytt fra Akademiet.

Reidun Sirevåg er blitt Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
Arbeidet til fordel for Akademiet og norsk vitenskap gjennom mange år var en viktig del av begrunnelsen for H.M.Kongens tildeling av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden til Reidun Sirevåg. Overrekkelsen, ved kansellisjef Anders Flågen, fant sted i Akademiets lokaler d. 4. desember.

Reidun Sirevåg og kansellisjef Anders FlågenReidun Sirevåg og kansellisjef Anders FlågenÅrets valg i Akademiet
Preses i 2013 blir Kirsti Strøm Bull, som rykker opp etter et år som visepreses.  Som "ny" visepreses valgte et meget godt besøkt medlemsmøte d. 6. desember Nils Chr. Stenseth. Han tar dermed fatt på sitt femte år i presidiet og vil i 2014 igjen være preses. Det ble avgitt 57 stemmer for Stenseth som var fremmet av valgkomiteen, og 54 for Arnoldus Schytte Blix, som var lansert av 12 av Akademiets medlemmer. I Den matematisk-naturvitenskapelige klasse gikk John Grue ut etter seks år i styret. Det var to forslag på ny nestleder. Medisineren Anne Spurkland vant der over matematikeren Geir Ellingsrud. Klassesekretæren Erik Boye ble gjenvalgt for to år uten motkandidat. I Den historisk-filosofiske klasse var det ikke stilt opp noen motkandidat til Eivind Smith som nestleder; han tar dermed fatt på sitt femte år i styret. Akademiet går inn i 2013 med et erfarent styre.

Kirsti Strøm BullKirsti Strøm Bull

 

Kavlipriskomiteene
Etter seks år og ansvar for tre tildelinger (2008, 2010, 2012) får nå de tre Kavlipriskomiteene nye ledere. De internasjonale medlemmene skiftes som kjent ut i raskere tempo. De som går, og som fortjener stor takk fra Akademiet, er Oddbjørn Engvold (astrofysikk), Arne Skjeltorp (nanovitenskap) og Jon Storm-Mathisen (nevrovitenskap).  De som kommer, og skal sørge for at komiteene leverer på samme høye nivå også i fremtiden er henholdsvis Mats Carlsson, Arne Brataas og Ole Petter Ottersen.

Innvalg i Akademiet: 4. februar
Materialet, inklusive innvalgskomiteenes innstilling, blir sendt ut til medlemmene i de to klassene ved årsskiftet. Det er 20 forslag til 12 ledige plasser for norske medlemmer i MN-klassen (og 4 forslag  til 5 plasser for utlendinger. I HF-klassen er det 21 forslag til 10 plasser. Vi håper mange medlemmer vil avgi stemmer. En må ha oppnådd minst 50% av de avgitte stemmene for å bli innvalgt: Det er derfor viktig at medlemmene stemmer på så mange forslag som det er plasser til.  Merk at stemmesedlene må være Akademiet i hende senest mandag 4. februar.

Fridtjof Nansens belønning: 10. februar
Jeg minner om fristen for å fremme forslag på mottakere av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning: og  belønningen for yngre forskere: 10. februar 2013  Forslagsrett har Akademimedlemmer og for øvrig professorer ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Jeg vil sterkt oppfordre Akademiets medlemmer  til å komme med forslag. Prisen er på 150 000 kroner (50 000 for yngre forskere). Fridtjof Nansens belønning er anerkjent som nr. 16 i rekken av offisielle norske utmerkelser.  Spørsmål kan rettes til styreleder i Nansenfondet, Gunnar Nicolaysen, eller til Line Therese Nævestad.

Lærarprisen: 28 februar
Annet hvert år siden 2009 deler Akademiet ut sin lærerpris -- Lærarprisen til minne om Daniel og Bertha Føllesdal. Blant annet gjennom en annonse i bladet Utdanning oppfordres rektorer, lærere, elever og foreldre til å komme med forslag på lærere som gjør en uvanlig god innsats, fra grunnskole til videregående. Også Akademiets medlemmer kan engasjere seg. Prisen er på 50 000 kroner. Den overrekkes på Akademiets årsmøte. Forslagsfrist er 28. februar 2013. Forslag sendes priskomiteens leder Inger Moen på Akademiets adresse.


Nettsidene
Nettsidene er Akademiets viktigste nyhetskanal, internt og eksternt (www.dnva.no). Alle som bruker nettsidene, vil ha sett min julehilsen der. Men for sikkerhets skyld: En god jul og et godt nytt år ønskes alle Akademiets medlemmer - fra alle oss i Akademiets hus.


Med vennlig hilsen

Øivind Andersen
Generalsekretær

Obligatorisk!

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS