Hjem

Nyhetsbrev nr. 9, juni 2013

Kjære akademimedlemmer,
Sammen med dette nyhetsbrevet får dere:

- hovedprogrammet for høsten 2013 (vanlige torsdagsmøter og enkelte andre arrangementer)
- oversikt over formiddagsmøtene høsten 2013
- invitasjon til årets høstekskursjon lørdag 24. august, som går til Borrehaugene og Munchs Åsgårdstrand. Det åpnes for påmelding fra dags dato, som denne gang skjer ved innbetaling.

Husk at den beste måten å holde seg informert om Akademiets virksomhet på, er ved jevnlige besøk på Akademiets hjemmesider: http://www.dnva.no/

Våren 2013
Akademiets vanlige møter har vært godt besøkt.

Et høydepunkt har vært Abelprisen og alle arrangementene i den forbindelse, ikke bare i Oslo, men også i Trondheim og Stockholm.

Andre spesielle arrangementer har vært Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag og konferansen Mat fra havet (i samarbeid med NTVA og NFR), der HM Kong Harald var til stede. En lørdag i april la Akademiet beslag på Litteraturhuset, med et variert program. Den andre "videnskabs-salongen" i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening handlet om plagiat. Den 5. juni ble det arrangert et stort åpent møte om tvang i psykiatrien, med utspring i gruppe 3 i HF-klassen. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre var blant innlederne. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var til stede på årsmøtet og overrakte Akademiets lærerpris.

Fra møtet 5 juni. Fra møtet 5 juni.

I februar var Stortingets kirke-, undervisnings- og forskningskomité for annen gang på besøk i Akademiet.

Akademiet har avgitt en uttalelse i forbindelse med regjeringens forskningsmelding; den er tilgjengelig på Akademiets hjemmesider.

I forbindelse med Abelkomiteens møte i New York i februar ble det avholdt et større seminar med flere tidligere abelprisvinnere ved Courant Institute. Kavliprisen er også blitt profilert i flere sammenhenger, bl.a. med Kavli Prize Laureate Lectures i Berlin og Tokyo og på Cheltenham-festivalen, og gjennom arrangementer på World Science Festival i New York. Andre Kavliprisarrangementer følger til høsten, i Washington og London.

Høsten 2013
I tillegg til vanlige møter arrangerer Akademiet et møte i samarbeid med Det norske studentersamfund (som fyller to hundre år i år), og et i samarbeid med Høyesterett. I desember arrangeres et møte i samarbeid med Etisk råd for forsvarssektoren, om forholdet mellom sivilt politi og militære enheter i krisesituasjoner.

Årsmøtet 2014
Det er alltid mange flere som ønsker å delta på årsmøtet enn det huset kan romme. Presidiet har derfor bestemt at årsmøtet i 2014 skal holdes på Grand hotell i Oslo. Det er også tidligere eksperimentert med å holde årsmøtet utenfor huset. Erfaringene og meningene spriker. Når vi i 2014 gjør et nytt forsøk, betyr ikke det at vi nødvendigvis vil innlede en ny tradisjon. Men i 2014 skulle det bli mulig for alle som ønsker det, å komme med. Kuvertprisen vil bli noe høyere enn når vi har årsmøtet i eget hus. Årsmøtet er lagt til mandag 5. mai. Hold av dagen!

Statutter og reglementer - medlemsmøte
Styret arbeider med en revisjon av statuttene og med utarbeidelse av et valgreglement og et nytt innvalgsreglement. Vi tar sikte på at dette kan bli behandlet på det medlemsmøtet som er berammet i forkant av Akademiets møte torsdag 12. september.

Norsk nettleksikon
Norsk nettleksikon er nå blitt organisert som et ideelt aksjeselskap der Akademiet har gått inn med et mindre beløp. NNL er nå i tredje og siste år av prøveperioden, og styret i Nettleksikonet (der DNVA er representert ved Nils Chr. Stenseth) arbeider sammen med ledelsen i NNL for å sikre prosjektets fremtid. fremtiden. Det er gledelig at flere akademimedlemmer har meldt seg som forfattere og fagansvarlige.

Internasjonalt
Akademiet er aktivt med i EASAC (European Academies Science Advisory Council - EU-landene pluss Norge og Sveits), der Ole Didrik Lærum representerer oss i Rådet. Akademiet har oppnevnt medlemmer til å være med i tre rapporter som utkommer i år og sluses inn i EU-systemet og til nasjonale myndigheter - en om Planting the Future: Opportunities and Challenges for Using Crop Genetic Improvement Technologies for Sustainable Agriculture, en om Carbon Capture and Storage, og den store ekstremværrapporten, som vårt Akademi ved Øystein Hov har ledet arbeidet med. Den lanseres over sommeren. Medlemmer som er interessert i å motta disse rapportene, kan melde fra til undertegnede.

Også i ALLEA (All European Academies -- dekker hele Europarådets område) er Akademiet aktivt. Akademiet er innvalgt i styret og har medlemmer i flere arbeidsgrupper -- preses Kirsti Strøm Bull har nylig overtatt etter Dagfinn Føllesdal som medlem i gruppen Science and Ethics.

Akademiet har vært medlem av Union Académique Internationale (UAI) siden organisasjonen ble grunnlagt i 1919. UAI omfatter over hundre akademier i omkring 75 land og arbeider i hovedsak med større, langsiktige forskningsprosjekter innenfor humaniora (kildesamlinger, kritiske tekstutgaver, leksika osv.). Generalsekretær Øivind Andersen er nylig valg som president for organisasjonen for en periode på fire år.

Bok om rettsvitenskap
Seminaret Nye trender i rettsvitenskapen, arrangert av HF-klassens gruppe 6 i 2012, har nå ført til en bokutgivelse med samme tittel. Boken er redigert av Asbjørn Kjønstad. Medlemmer som ønsker å motta et eksemplar, kan henvende seg til gro.havelin@dnva.no

Tømte
Eiendommen Tømte i Nannestad legges ut for salg over sommeren, etter vedtak i stiftelsens og i Akademiets styre. Etter at Universitetet i Oslo sa opp sin avtale med stiftelsen, er det ikke grunnlag for å eie og drive eiendommen lenger. Bare forsikring og nødtørftig vedlikehold koster titusener av kroner i året. Pengene som salget innbringer, vil gi stiftelsen en betraktelig kapital som vil danne grunnlag for å realisere stiftelsens formål, som står ved lag.

Sørnesset
Eiendommen Sørnesset ved Atnasjøen i Rondane er et praktfullt møte- og feriested. Akademiets medlemmer med familie kan leie seg inn på gunstige vilkår. Du kan klikke deg inn på Stiftelsen Sørnesset under Eiendommer og utleie på Akademiets hjemmesider. Eller skriv til Richard Kvile i Akademiet

SørnessetSørnesset

Hus og hage
Garasjen/lageret i Stallen ble på ettervinteren ominnredet til et moderne møterom. Akademiet får i nærmeste fremtid nytt brannalarmsystem og nytt telefonopplegg. En ny caterer skal inn på kjøkkenet for å supplere de to vi allerede har. Det arbeides med planer om et nybygg i hagen -- medlemmene vil bli holdt orientert og skal få komme til orde.

Nytt om medlemmer
I motsetning til mange andre akademier (som riktignok ofte er relativt mindre) er vi ikke flinke til å fremheve medlemmer som blir tildelt priser og utmerkelser og ærefulle medlemskap. I Norge er det lite kultur for å fremheve både andre og seg selv. Noe fanger vi opp. Jeg vil sette pris på innspill.

Jeg ønsker alle akademimedlemmer en god sommer og vel møtt til høsten!

Øivind Andersen
Generalsekretær

Obligatorisk!
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS