Hjem

Nyhetsbrev nr. 11, april 2014

Statutter og valgreglement
Torsdag 3. april ble det holdt et medlemsmøte i forkant av kveldens åpne møte. Styrets forslag til statuttendringer ble vedtatt med et par mindre justeringer. De viktigste reelle endringene er at HF-klassens medlemstall økes fra 110 til 120, og at det ved innvalg åpnes for at styret kan bruke skjønn og oppta som medlemmer også noen som har fått like under 50% av de avgitte stemmene. Dette er videre regulert i det innvalgsreglementet som ble vedtatt i september i fjor.
    Medlemsmøtet vedtok også, med et par redaksjonelle endringer, det fremlagte forslag til valgreglement i 17 punkter. Akademiet har ikke tidligere hatt noe valgreglement. Reglementet vil regulere og lette valgkomiteens arbeid og sørge for mer involvering fra medlemmenes side.
    Statuttene i sin nye skikkelse vil bli lagt ut på nettet med det første. Valgreglementet vil bli lagt ut som vedlegg 3 til statuttene.

Et landsdekkende akademi?
Det er usannsynlig at de statuttene som nå ble flikket på, blir stående særlig lenge. Den komiteen som ble nedsatt i oktober 2013 for å utrede hvordan Akademiet bedre kan ivareta sin funksjon som en landsdekkende akademi, leverte sin innstilling i mars. (Komiteen har vært ledet av Arnoldus Schytte Blix; øvrige medlemmer har vært Astri Andresen, Jan Terje Faarlund, Tor Grande og Toril Swan.) Komiteinnstillingen legger opp til en grunnleggende diskusjon og eventuelt endring av en rekke forhold angående valg, innvalg, styrets sammensetning og funksjonsperiode mm.    
Komiteens innstilling vil med det første bli sendt ut til medlemmene. For tiden drøfter styret hvordan komiteens innstilling kan bli behandlet mest hensiktsmessig.

Møter i Litteraturhuset i Oslo
Nærmest ved en tilfeldighet er Akademiet involvert i hele tre arrangementer i Litteraturhuset i løpet av få dager. Akademiets medlemmer er ikke primærpublikum, men vi oppfordrer medlemmene til å delta:

    fredag 4. april kl. 18.00 - 20.30 drøfter Giulio Tononi -- mannen bak Den integrerte informasjonsteori om bevissthet (IITC) - bevissthetsproblemer. Dette er et arrangement i samarbeid med Forum for bevissthetsforskning
    lørdag 5. april kl. 11.00 - 14.00 har Akademiet for tredje år på rad sitt eget lørdagsarrangement i Litteraturhuset. Temaet er: Evnen til å ha språk -- Et samlende biologisk og lingvistisk perspektiv. Arrangementet er gratis og det trengs ingen påmelding.
    tirsdag 8. april kl. 19.00 - 21.00 gjør Akademiets Abelstyre et fremstøt for å spre informasjon om Abelprisen for et nytt publikum. Helge Holden holder foredrag: Ville Abel fått Abelprisen? Arne B. Sletsjøe vil presentere årets Abelprisvinner Yakov B. Sinai.

Se mer om arrangementene på Akademiets nettsider.

Sammenslutningen av europeiske akademier (ALLEA) feirer under sin nye ledelse 20-årsjubileum når årets generalforsamling avholdes i Oslo 24. og 25. april. Torsdag 24. april fra kl. 10.00 er det et symposium: Enabling Early Career Reseraarches -- Needs for Training of a New generation. Hovedforedraget er ved presidenten i European Reseaarch Council, Jean-Pierre Bourguignon. På ettermiddagen er det en jubileumssesjon med musikk og festtale ved ALLEAs president Günter Stock. Akademiets medlemmer er velkomne -- se mer om programmet på Akademiets nettsider!

Årsmøtet
Alle skal ha fått invitasjon til årsmøtet, og vi håper at riktig mange melder seg på. Vi holder i år årsmøtet på Grand hotell. Det blir en god del dyrere enn vanlig, både for Akademiet og for medlemmene. Men alle får plass, og vi har et fint program. Påmelding til Line: l.t.navestad@dnva.no - eller med svarkort.

Abelprisen
Etter en vellykket annonsering 26. mars, kan medlemmene nå se fram til prisutdelingen i Aulaen tirsdag 20. mai kl. 14.00 og den etterfølgende mottagelsen med intervju i Det Norske Teateret. Aulaen blir gjerne fylt -- selv om det ikke er så mange av våre medlemmer som møter opp. Velkommen!


Kavliprisen
Vinnerne av Kavliprisen blir annonsert 29. mai - det er Kr. Himmelfartsdag og ikke ideelt for oss, men samarbeidet med World Science Festival i New York gjør det nødvendig. Hoveddagen med prisutdelingen i Oslo Konserthus er tirsdag 9. september: Hold av dagen!

Nye medlemmer
Innvalget for 2014 ble formelt godkjent på et medlemsmøte 20. mars. Årets nye medlemmer i Akademiet er (rekkefølgen er i henhold til gruppetilhørighet):

MN-klassen, norske: John Erik Fornæss (NTNU), Hans Petter Langtangen (UiO), Einar Uggerud (UiO), Anders Goksøyr (UiB), Atle Mysterud (UiO), Anne Gro Salvanes (UiB), Terje Johansen (UiTø), Ole A. Andreassen (UiO/NORMENT), Kristian Berg (UiO/DNR), May-Britt Hägg (NTNU).
    MN-klassen, utenlandske: Kristin Vala Ragnarsdottir (Island), Zhibin Zhang (Kina), Mark Achtman (Ireland), Jacques Neefjes (Nederland), Albert Gjedde (Danmark).

HF-klassen, norske: Rolf Tamnes (Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole), Marit Melhuus (UiO), Dagfinn Skre (UiO, Øystein Linnebo (UiO), Camilla Serck-Hanssen (UiO),  Kristian Tambs (UiO), Tone Selboe (UiO), Ingunn Lunde (UiB), Kjell Johan Sæbø (UiO) Dag Michalsen (UiO), Geir Asheim (UiO).
    HF-klassen, utenlandske: Steven A. Pinker (USA), Östen Dahl (Sverige), Stephen J. Harrison (Storbritannia), Xavier Philippe (Frankrike).

Nytt om medlemmer
Som kjent vil jeg gjerne fortelle nytt om medlemmer som har oppnådd utmerkelser for sin forskning. Men det er dårlig kultur og lite tradisjon for å fortelle både om seg selv og andre her i Norge. Noe er kommet meg for øre: at Øystein Hov er blitt æresdoktor ved Stockholms universitet, og Ola D. Saugstad æresdoktor ved Universitetet i Athen.
H.M. Kong Harald har utnevnt Idun Reiten til Kommandør av Den kongelige Norske St. Olavs orden. Idun Reiten ble i 1982 som første nordiske kvinne professor i matematikk. Hun regnes av mange som Norges mest meriterte matematiker. Idun Reiten har fått både Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning.

Nytt påmeldingssystem
Som medlemmene vel har lagt merke til, er Akademiet i ferd med å innføre et elektronisk påmeldingssystem. (I overskuelig fremtid tar vi sikte på å etablere et elektronisk avstemningssystem). Det nye påmeldingssystemet gjør tingene enklere for alle parter. Si i fra hvis du har vanskeligheter. Og vær vennlig å melde fra om endringer, enten det gjelder adresser eller epostadresser. Ca. 35 av Akademiets medlemmer har ikke oppgitt noen epostadresse, de må få alt som sendes ut (inklusive print-out av dette nyhetsbrevet) som papirpost.

Årsrapport
Siste hånd er i disse dager lagt på rapporten for 2013, som vil foreligge til årsmøtet og vil bli sendt ut til alle medlemmene i løpet av neste måned.

Hilsen
Øivind Andersen
generalsekretær


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS