Hjem

Nyhetsbrev nr. 15, 27. oktober 2014

Kjære Akademimedlemmer

Sammen med dette nyhetsbrevet oversendes valgkomiteens innstilling for valg til Akademiets visepreses 2015 samt til nestleder og sekretær i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og til nestleder i Den historiskfilosofiske klasse. Kandidatenes CVer følger senere. Valgene finner sted på medlemsmøtet torsdag 11. desember kl. 16.00 -- 17.30.

Jeg minner om at fristen for innsending av innvalgsforslag (elektronisk) er 31. oktober.

Noen andre nyheter:
Styret i Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse har vedtatt å opprette en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning og bedt
Akademiets styre å utarbeide statutter for prisen. Akademiet oppnevner en fagkomité, står ansvarlig for tildeling av prisen og for administrasjonen og arrangementene rundt prisen. Prisen er på kr. 250 000. Den skal deles ut annet hvert år, første gang 2015.

Nansenfondets styre har vedtatt at Fridtjof Nansens belønning for
fremragende forskning skal deles ut annet hvert år innenfor henholdsvis det matematisk-naturvitenskapelige og det humanistisk-samfunnsvitenskapelige området. (De årene Fylkesakerprisen deles ut, går Nansenprisen til det matematisk-naturvitenskapelige området). Nansenfondets styre har samtidig vedtatt å øke prispengene til kr. 300 000 og å oppnevne en fagkomité for hver klasse.

Styret for Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi har ansatt professor Vigdis Broch-Due ved Sosialantropologisk institutt ved UiB som ny vitenskapelig leder for perioden 2015-2018.

På medlemsfronten har vel alle registrert at våre medlemmer Edvard og May-Britt Moser har fått Nobelprisen i medisin. De fikk den sammen med John O'Keefe, en av årets kavliprisvinnere. Også en annen av årets
kavliprisvinnere (i nanovitenskap), Stefan Hell, fikk Nobelprisen (i kjemi). Vårt norske, Strasbourg-baserte medlem Thomas Ebbesen fikk også Kavliprisen i nanovitenskap. Ebbesen blir årets hovedtaler på årsmøtet (4. mai). Et av vårens torsdagsmøter (16. april) blir viet nobelprisparet Moser.

For øvrig har jeg fått med meg at Kenneth Ruud er innvalgt i det finske
vitenskapsakademiet (Suomalainen Tiedeakatemia) og at Torgeir Moan er
blitt utnevnt til æresdoktor ved Aalto-universitetet i Espoo (Helsinki).

Resten av dette nyhetsbrevet gir en oversikt over Akademiets arrangementer i november og desember, som kommer tett i tett. Vi håper på god oppslutning. Oversikten er et supplement til det en kan finne på Akademiets hjemmesider, som alltid bør konsulteres. Der vil en oftest finne detaljert program.

Mandag 3. - tirsdag 4. november: Platon på nordiske språk. Symposium i anledning av at Platons samlede verker nå er utkommet både på norsk, svensk og dansk. Arrangeres i samarbeid med det nordiske Platonselskabet med støtte fra Fritt Ord og Gads legat. Informasjon og påmelding: Gro Havelin (gro.havelin@dnva.no)

Onsdag 5. november kl. 12.00 Formiddagsmøte (i utgangspunktet beregnet på Akademiets seniorer med følge): Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til riget. Ved Håkon Harket. Påmelding: Line Therese Nævestad (l.t.navestad@dnva.no)

Torsdag 6. november kl. 18.00: Det årlige Akademimøtet i Bergen (Hotel Terminus) med minnetaler over Knut Aukland og Jens Chr. Hansen og to korte foredrag av våre nyinnvalgte akademimedlemmer Anders Goksøyr og Ingunn Lunde. Kl. 16.30 - 17.30 avholdes det et medlemsmøte der aktuelle saker blir tatt opp og ordet er fritt.
Påmelding til middagen helst via nettlenken (se utsending 17.10.14)
eller til Line Therese Nævestad (l.t.navestad@dnva.no)

Onsdag 12. november kl. 09.30 - 15.30: "... digtets evige, unge alabast!"
Symposium til minne om Asbjørn Aarseth og Atle Kittang. Arrangeres av
gruppe 4 i HF-klassen. Påmelding (lunsj) til Jakob Lothe (jakob.lothe@ilos.uio.no)

Fredag 14. november:
Trygg mat, ernæring og helse Heldagssymposium.
Arrangeres av Akademiets Komité for geomedisin - mat, miljø, helse.
Påmelding til komiteens sekretær Geir Aamodt (geir.aamodt@nmbu.no).
Deltakeravgift kr. 450.

Tirsdag 18. november kl. 11.30 - 18.00:
VISTA-dagen. Nærmere
opplysninger hos Cecilie Evjen (cecilie.evjen@dnva.no)

Onsdag 19. - torsdag 20. november:
The Past Plague Pandemics
(Justinian, Black Death, Third) in Light of Modern Molecular Life Science
Insights). Internasjonal konferanse. Arrangeres av gruppene 5, 6 og 7 i MNklassen og gruppe 1 i HF-klassen. Nærmere opplysninger hos Dag O. Hessen (d.o.hessen@ibv.uio.no)
Torsdag 20. november kl. 18.00: Akademimøte med minnetale over Andreas Bjørkum og foredrag av Jared Diamond: The history of everybody, for the last 11 000 years. Når møtekortet er utsendt, kan en melde seg på til middagen via nettet.

Tirsdag 25. november kl. 10.30 - 15.45:
Nasjonalismens materialiseringer.
Museer og monumenter som nasjonale manifestasjoner. Heldagssymposium arrangert av HF-klassens gruppe 2. Påmelding (lunsj) til Lena Liepe (lena.liepe@ifikk.uio.no)

Onsdag 26. november kl. 17.00 - 19.00 (kaffe fra kl. 16.30): The Lancet -University of Oslo Commission on Global Governance for Health Temamøte om helse i samarbeid med Polyteknisk forening. Med bl.a. rektor Ole Petter Ottersen, Camilla Stoltenberg og Kalle Moene.

Tirsdag 2. desember:
Filologiens plass ved universitetene i dag.
Stipendiater og postdoktorer presenterer sin forskning. Dagsseminar arrangert av HFklassens gruppe 5. Oppfølging av et seminar om "filologien som vitenskapelig metode" i mars i år. Ca. 15 yngre forskere vil presentere forskningen sin og legge fram sine teoretiske og metodologiske refleksjoner. Nærmere opplysninger hos Else Mundal (else.mundal@cms.uib.no) eller Jens Braarvig
(j.e.braarvig@ikos.uio.no). Påmelding (lunsj og middag) til Gro Havelin
(gro.havelin@dnva.no)

Tirsdag 9. desember kl. 12.00. Formiddagsmøte:
Utviklingen av
overvåkingssamfunnet. Konsekvenser for den liberale rettsstat. Ved Ketil Lund.

Torsdag 11. desember kl. 16.00 - 17.30: Medlemsmøte med valg
Kl. 18.00: Akademimøte med minnetale over Sjur Olsnes og temadel:
Grunnforskning - hva er det og hva skal det være godt for?" . innledning ved Gudmund Hernes og Nils Roll-Hansen. Hold av dagen - det vil bli anledning til å melde seg på middagen fra ca. to uker før.

Tirsdag16. desember:
Forskningspolitisk møte i samarbeid med Norges Forskningsråd. Nærmere opplysninger følger senere.

Vel møtt!
Generalsekretæren

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS