Hjem

Nyhetsbrev nr. 14, primo oktober 2014

Kjære akademimedlemmer

Nedenfor følger litt informasjon og noen påminnelser.

Men først et tilbakeblikk på Kavliprisen. De ni prisvinnerne fikk overrakt
prisen av HM Kong Harald i Konserthuset d. 9. september. Ca. 1100
mennesker var til stede under seremonien, som i en lett redigert versjon ble sendt på NRK 2 samme kveld og ytterligere to ganger samme uke. Årets Kavlipris-arrangementer var svært vellykkede og prisen har fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Prisvinnernes forelesninger på Blindern samlet fullt hus. Også Kavli Prize Science Forum i Gamle Festsal - om utfordringene fra MOOC, "Massive Online Open Courses" - var meget godt besøkt. På de populærvitenskapelige forelesningene i Aulaen dagen etter utdelingen, med de to stjernene Richard Morris og Brian Greene, var det dessverre mer glissent: Det blir nok Blindern neste gang. Både det astrofysiske symposiet i Oslo og forelesningene og de to symposiene i nanoog nevrovitenskap i Trondheim var svært godt besøkt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Det skal holdes to Kavli Prize Laureate lectures høsten 2014: på
Carnegie Institution i Washington DC i november (astrofysikk) og i desember i det franske Académie des Sciences (nanovitenskap). Preses representerer Akademiet.

I mindre målestokk var Birkelandforelesningen d. 25. september og all
aktiviteten rundt årets foredragsholder Jean Liliensten og hans Birkelandinspirerte forskning, en fulltreffer. Birkelandkomiteen har all ære av opplegget.

OPPFØLGING AV BLIX-KOMITEEN
Blix-komiteen som i våres leverte sin innstilling, med utgangspunkt i
spørsmålet om hvordan Akademiet bedre kunne ivareta sin nasjonale
karakter, får nå sin oppfølger i tråd med vedtak på medlemsmøtet i Oslo d. 12. juni. Det utvalget som skal gå videre med saken består av Anders
Elverhøi (leder), Tove Bull, Tore Grønlie, Aanund Hylland, Anne-Brit Kolstø, Hanna Mustaparta og Frederik Zimmer.

INNVALG
Jeg minner om innvalget 2015: Alle medlemmer har fått brev om
innvalgsprosessen, med opplysninger om hvor mange plasser som står til
disposisjon i hver klasse (10 i MN-klassen og 12 i HF-klassen, pluss plasser for utenlandske medlemmer), om de formelle kravene til et innvalgsforslag (for eksempel at det skal sendes elektronisk) og om fristen for å sende inn forslag (31. oktober 2014).

ÅRBOKEN 2013
er på vei og vil bli distribuert til medlemmene i løpet av de nærmeste ukene

LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING
Akademiet er i beredskap når langtidsplanen (og statsbudsjettet) lanseres. Vi noterer oss med glede at kunnskapsministeren bruker Akademiet som arena når han på kvelden d. 9. oktober inviterer mange topper i forskningsnorge til en mottagelse i anledning lanseringen.

CAS - SENTER FOR GRUNNFORSKNING VED DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI
utlyser forskningsgrupper for året 2017/2018. Jeg vil oppfordre Akademiets medlemmer til å være aktive på vegne av seg selv eller andre. Se nærmere på http://www.cas.uio.no/news/prosjekter1718.php
Asbjørn Kjønstads etterfølger som styreleder for CAS fra 2015 blir Geir
Ellingsrud. Nestleder blir rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit.

LINDAU
Akademiet har inngått et samarbeid med Lindau Nobel Laureate Meertings, som hvert år samler nobelprisvinnere og unge forskere til en ukelang konferanse. Akademiet skal nominere egnede norske kandidater, som så i konkurranse med andre kan søke om å komme med. Presidiet har bedt de relevante gruppene i Akademiet om å komme opp med kandidater.

NANSEN MINNEFORELESNING
d. 10. oktober (om klimahistorie) er kun for spesielt inviterte.
Men samme dag er det to andre, åpne Nansen-arrangementer i huset:
Et seminar om Resources and risks in the new Arctic Ocean: the international way forward, kl. 08.30 - 12.30, og den etter hvert tradisjonelle Nansen Neuroscience Lecture fra 13.00 - 14.00. Forelesningen er ved professor Amy F.T. Arnsten fra Yale University.

Se nærmere om arrangementene på Akademiets hjemmesider!

ANDRE MØTER
Jeg minner om møtet Akademiet arrangerer i samarbeid med Forum for
bevissthetsforskning d. 7. oktober kl. 18.00, med foredrag av Dr. Adrian
Owen fra Canade om Using Functional Neuro-Imaging to Detect Awareness After Serious Brain injury.

De som vil følge opp temaet fra Kavli Prize Science Forum, kan melde
seg på seminaret Kunnskapsformidling i Mooc-enes tid i Uranienborgvn. 2, 15. oktober kl. 09.45-14.00. Påmelding til CamillaMarie.Widholm@nffo.no.

Mens vi venter på gjenopprettelsen av Akademiets eget klimautvalg,
vil jeg gjøre opmerksom på det såkalte Klimatoppmøtet med Klimapanelets leder, Dr. R.K.Pachauri i Gamle Logen 12. november 2104 kl. 18.00. Billetter kjøpes gjennom Gamle Logen eller Billettservice.

KOMMENDE PROGRAMMESSIGE MØTER
Oversikt over høstens torsdagsmøter og formiddagsmøter er sendt alle
medlemmene. Neste ordinære møte i Akademiets hus er 23. oktober (med minnetale over Arne Løvlie og foredrag om første verdenskrigs følger for Norge). Deretter er det møte i Bergen(Grand Hotel Terminus) 6. november, med minnetaler både over Knut Aukland og Jens Chr. Hansen, og to kortere foredrag av nye medlemmer. På ettermiddagen fra kl. 16.30 til 17.30 blir det et medlemsmøte der det blir anledning til å diskutere aktuelle anliggender i Akademiet.
I Oslo er det formiddagsmøte tirsdag 14. oktober kl. 12.00; der skal
Marta Norheim svare på spørsmålet Korleis kan eg vite at ei bok er god?

ÅRSMØTET 2015
Styret har vedtatt at også årsmøtet 2015 skal holdes utenfor huset, på Grand Hotel i Oslo. Det vil da bli plass til alle medlemmene som ønsker å komme, og vi får anledning til å invitere flere gjester. Hold av dagen: mandag 4. mai 2015.

OM MEDLEMMER
Det er nokså tilfeldig hva vi oppfanger om hva Akademiets medlemmer
oppnår av priser og utmerkelser og. Vi gratulerer Thomas Ebbesen,
mangeårig medlem av Akademiet, med Kavliprisen i nanovitenskap, og Bernt Øksendal med UiOs forskningspris, Øyvind Bruland med innovasjonsprisen og Dag Michaelsen med formidlingsprisen. Eivind Smith blir i høst æresdoktor i Uppsala.

Hilsen
Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS