Hjem

Nyhetsbrev nr. 16, 7. April 2015

Kjære akademimedlemmer,
Her følger en del aktuell informasjon:

Høringsmøter om Elverhøi-utvalget
Etter at Elverhøi-utvalget før påske gjennomførte høringsmøter i Bergen og Trondheim, gjenstår nå tilsvarende møter i Oslo torsdag 9. april (kl. 14.00 - 16.00, i Akademiet) og i Tromsø onsdag 15. april (kl. 14.15 -- 15.45, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, rom SV/Hum C 1004).
Se epost fra Cecilie Evjen 17. mars. Etter at medlemmene slik får gitt sitt
besyv med, vil utvalget oversende sin endelige instilling til Akademiets styre, som forbereder saken for et medlemsmøte.

Andre møter i nærmeste framtid
Akademimøtet 16. april kl. 17.00 med May-Britt og Edvard Moser ble raskt fulltegnet. Av hensyn til de som står på venteliste er det viktig at påmeldte som likevel ikke kan komme, melder i fra til gro.havelin@dnva.no.

Tirsdag 14. april kl. 17.00 holder den nye visesentralbanksjefen Jon
Nicolaisen foredrag på fellesseminaret mellom Norges Bank og Det Norske
Videnskaps-Akademi. Deltagelse kun etter invitasjon. Det har vært et års
opphold etter at Jan Fr. Qvigstad sluttet, og møtene vil heretter få et noe
annet format. Tema for møtet er: Bør banker reddes?

Mandag 27. april kl. 19.00 holder Norges Vitenskapsakademi for
Polarforskning møte i Akademiets hus. DNVA er ikke medarrangør, men jeg vil gjerne gjøre medlemmene oppmerksom på møtet, som er åpent for alle. Temaet er Nordområdene: Tilfrysing eller nedsmelting? Møteleder er Willy Østreng, innledere Thorvald Stoltenberg og Øyvind Nordsletten, paneldeltakere Kristine Offerdal og Ulf Sverdrup. Påmelding til Marry Kristin Waal Sandstå på epost: post@polar-academy.com eller telefon 79026408.

Tirsdag 28. april kl. 16.00 -20.30 finner årets fellessymposium mellom
Akademiet, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd
sted. Tema er Naturkatastrofer og samfunnssikkerhet. Kong Harald vil være til stede. Også her er deltagelse kun etter invitasjon. Forespørsel om eventuelt ledige plasser kan rettes til eirik.lislerud@dnva.no.

Onsdag 29. april kl. 18.00- 20.00) står Akademiet igjen som medarrangør av et møte (denne gang i Akademiets hus) sammen med Forum for bevissthetsforskning. Professor Steven Laureys, lederen for The Coma Science Group at the Cyclotron Research Centre, University of Liège, Belgium holder foredrag: Eyes Wide Open, Brain Wide Shut? (Un)consciousness in the vegetative state. Alle er velkomne.

Årsmøtet
Alle akademimedlemmer skal nå ha fått invitasjon til årsmøtet, som vi også i år avvikler på Grand hotel i Oslo (Rokokkosalen og Speilsalen). Nye
medlemmer får sine diplomer, Akademiets og Nansenfondets priser deles ut, det blir foredrag av Thomas Ebbesen og bordtale ved Gunnar Öqvist, musikk og litt annet. Vi har som vanlig også invitert en del eksterne gjester. Merk at kuvertprisen er sterkt subsidiert og mye lavere enn i fjor: vi håper på god oppslutning! Påmelding til Line Therese Nævestad senest 14. april (l.t.navestad@dnva.no).

Abelprisen
Det har antagelig ikke gått noen hus forbi at Abelprisen 2015 blir delt mellom John F. Nash jr. og Louis Nirenberg. Vinnerne ble bekjentgjort av preses i Akademiet 25. mars kl. 12. Samme kveld var Abelprisen tema for et fullpakket møte på Litteraturhuset i Oslo i samarbeid med NRK.

Vi har allerede opplevd stor oppmerksomhet om prisen og venter oss
mer rundt utdelingen i Universitetets Aula 19. mai kl. 14.00. Aulaen blir nok full - men oppslutningen fra Akademiets egne medlemmer kunne godt vært bedre ved en slik anledning. Det faglige programmet rundt Abelprisen blir også i år ivaretatt av Akademiets Abelstyre.

I forbindelse med Abelkomiteens møte i Paris i januar ble det arrangert
et matematikersymposium på Institut Henri Poincaré.

Kavliprisen
Presidiet, direktøren og prosjektleder for Kavliprisen Eirik Lislerud var midt i mars sammen med tre representanter for Kunnskapsdepartementet i møte med Kavli Foundation i California. Det var også lagt inn besøk på Berkeley og Stanford. Kavliprisaktiviteter i år er i hovedsak en Kavli Prize Laureate Lecture i Berlin 30. September (med Stefan Hell) og som vanlig en forelesning på Carnegie Institution i Washington DC i desember (med Alan Guth). Det blir antagelig også en forelesning i Tokyo.

Lindau og Heidelberg
Heidelberg Laureate Forum der Abelprisvinnere, vinnere av Fields medal og to priser i computer science møter hundrevis av unge forskere, blir for tredje gang arrangert i august 2015. Forumets grunnlegger, Klaus Tschira, døde uventet kort før påske, men arrangementet er allerede institusjonalisert og trygt finansiert. Forumet er kalkert over Nobelprisvinnernes Lindau-møter. Fra og med 2015 er Det Norske Videnskaps-Akademi offisiell partner i Lindaumøtene, og vi har på årets samling i juni fått med tre unge norske medisinere (fra Oslo, Bergen og Trondheim), foreslått av Akademimedlemmer og fremmet av Akademiet.

Nytt om medlemmer
Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser - men også NFRs Møbius 2014 til Kenneth Hugdahl, Inven2s ærepris til Inger Sandlie for å ha avlevert hundre innovative ideer, UiOs velferdspris til Kirsti Strøm Bull for hennes rolle som mentor, veileder og støttespiller særlig for kvinnelige stipendiater. Og Ole Petter Ottersen er blitt æresdoktor i Lyon. Dette er av det jeg har fått med meg.

Hilsen
Generalsekretæren

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS