Hjem

Nyhetsbrev nr. 18, primo september 2015

Kjære akademimedlemmer

Vedlagt finner dere en oppdatert versjon av Akademiets hovedprogram høsten 2015. Jeg har tatt med en del spesielle arrangementer som jubileumssymposiet for Arnt Eliassen 18. september, Tømte-seminaret 1. oktober, Zoologica scripta-symposiet 2. november, publikumsseminaret om lys 11. november, og et to-dagers møte om Forsking og menneskerettar 7.- 8. desember. Merk at det i løpet av høsten blir holdt to møter i Bergen.

En vellykket høstekskursjon 29. august i regi av preses Kirsti Strøm Bull ligger allerede bak oss.

Alle medlemmer skal ha fått invitasjon til høstens første ordinære møte 10. september, med tema: Kampen om vitenskapsspråket. Husk påmelding til middagen!

Jeg vedlegger også en oversikt over formiddagsmøtene, vesentlig beregnet på Akademiets seniorer. Første møte er tirsdag 8. september. Ansvarlig for disse møtene er Stein A. Evensen.

I løpet av kommende uke (uke 37) vil medlemmene motta nærmere informasjon om det medlemsmøtet Akademiet avholder i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø mandag 5. oktober om Elverhøi-utvalgets innstilling.


DNVA  "ACADEMIC PARTNER" I LINDAU NOBEL LAUREATE MEETING
Siden 1951 har nobelprisvinnere hver sommer kommet sammen i Lindau ved Bodensjøen til et ukelangt møte med et par hundre unge, lovende forskere fra hele verden, utvalgt etter sterk konkurranse nasjonalt og internasjonalt. Yngre norske forskere har deltatt sporadisk, ofte via svenske kanaler. Fra og med i år er Det Norske Videnskaps-Akademi offisiell akademisk partner med rett til å nominere unge norske forskere.

Lindau-møtet i juni 2015 var flerfaglig og gjaldt alle de nobelprisens områder. Akademiets relevante gruppeledere fikk i våres oppfordring til å fremme forslag på norske kandidater. Av seks forslag som ble formidlet videre via Akademiet, nådde tre opp. Om lag 50 nobelprisvinnere deltok i årets møte, deriblant Ivar Giæver. Av fjorårets vinnere deltok vårt medlem (og Kavliprisvinner) Stefan Hell.

Neste års Lindau-møte, fra 26. juni til 1. juli 2016, gjelder fysikk. Lederne for relevante grupper i Akademiet vil med det første få høre mer om dette.

Et offisielt "Memorandum of Understanding" ble under møtet undertegnet av representanter for Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen og DNVA.

 

Obligatorisk!


Fra signeringen i Lindau: I midten grevinne Bettina Bernadotte, president i stiftelsens råd, og til høyre professor Wolfgang Schürer, formann i stiftelsen.


HEIDELBERG LAUREATE FORUM
Heidelberg Laureate Forum (HLF) gikk av stabelen for tredje gang fra 23. til 28. juli. Drøyt 25 vinnere av Fields Medal, Turing Award og Abelprisen møtte ca. 200 unge matematikere fra hele verden, tre av dem fra Norge. Fem av våre Abelprisvinnere deltok: Sir Michael Atiyah, Louis Nirenberg, Endre Szemerédi, John Tate og Srinivasa Varadhan. Under åpningsseremonien i Heidelberg-universitetets aula ble det sagt minneord om grunnleggeren Klaus Tschira som døde i mars, og om John Nash.

Abelprisen har gitt Akademiet en sentral posisjon i HLF og et nært forhold til Klaus Tschira Stiftung. Ved årets arrangement var Akademiets presidium samt informasjonsmedarbeider Anne-Marie Astad (med stipend fra HLF) til stede de første dagene. Av Akademiets matematikere deltok Abelstyrets leder Kristian Ranestad, tidligere leder Helge Holden og Abelkomiteens tidligere leder Ragni Piene. Etter Klaus Tschiras død har styret i Heidelberg Laureate Forum Foundation fått et råd på fem personer, hvorav to er norske: Helge Holden, nå generalsekretær i International Mathematical Union, leder rådet, og Ragni Piene er medlem.

Obligatorisk!


 
Ved åpningen av Heidelberg Laureate Forum var det taler bl.a. av visekansler Siegmar Gabriel, av representanter for stiftelsen og av lederne for de tre prisutdelende institusjonene. Preses Kirsti Strøm Bull talte på vegne av Akademiet og overrakte Arild Stubhaugs Abel-biografi i tysk oversettelse til stiftelsens nåværende leder Beate Spiegel.


FORSKNINGSRÅDSBEVILGNING TIL VITENSKAPSAKADEMIET
Under posten Forskningsinfrastruktur, kategorien Scientific databases and collections, har DNVA fått en bevilgning fra NFR på 7.7 millioner kroner for årene 2015-19. Det gjelder prosjektet Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin texts -- ordboksprosjektet over norsk middelalderlatin som har versert siden rundt 1950, etter at Akademiet påtok seg ansvaret for det norske tekstmaterialet i 1920 innenfor rammen av et all-europeisk prosjekt under Union Académique Internationale. Mye er gjort gjennom årene -- av Eirik Vandvik, Vegard Skånland, Lars Boje Mortensen, Aiden Conti og andre (de fleste ved Universitetet i Bergen). Nå tas det et nytt grep som kan føre til at prosjektet kan avsluttes og fremstå som et eksempel på state-of-the-art digital humanities.
   
Her er kortversjonen av prosjektbeskrivelsen: MIDLAT aims at creating a research infrastructure for the study of Latin as used in Norway in the Middle Ages. This is part of a larger, European initiative to document Latin as the common language of Europe in this period. To achieve this, we will first digitize all the Norwegian Medieval texts that contain Latin. This will be done as part of Nasjonalbiblioteket's effort to digitize the Norwegian textual heritage. In a later step, automatic methods will be used to separate Latin parts of the texts from Old Norse parts. The Latin material will then be lemmatized and organized in a concordance. The digital corpus, lemmatization and concordance will in themselves constitute important resources for the study of Norwegian Medieval Latin, but also serve as stepping stones toward the ultimate goal of the project, which is a digital dictionary of Norwegian Latin.

Akademiet er prosjekteier, men inngår i et konsortium med Nasjonalbiblioteket. Den komiteen som har fått fart på arbeidet, er oppnevnt av Akademiet og består av latinist og forskningsbibliotekar, fil. dr. Espen Karlsen ved Nasjonalbiblioteket (prosjektleder), latinist og seniorredaktør Øystein Eek i Kunnskapsforlaget og professor i gresk og latinsk språkvitenskap Dag Haug, Universitetet i Oslo. Prosjektet får en ekstern referansegruppe bestående blant annet av Eva Odelman, som brakte arbeidet med det svenske ordboksverket i havn, og Peter Terkelsen, som ledet det danske inntil det ble avsluttet nå i år - og ikke minst vårt medlem Egil Kraggerud, som har vært en nøkkelperson i arbeidet for ordboken gjennom mange år.


TØMTE-SYMPOSIET
Avkastningen fra Tømte-fondet som ble opprettet etter salget av Tømte Gaard, vil bli brukt til å avholde symposier i testator Fredrik Oscar Guldbergs ånd. Tema for det første Tømte-symposiet, som finner sted torsdag 1. oktober i Akademiets hus, er Species shift in relation to climate change. CICERO-direktør Kristin Halvorsen vil åpne symposiet og Professor Chris Thomas fra University of York vil holde keynote-foredrag om «Range shifts of species associated with climate change». I tillegg deltar forskere fra en rekke institusjoner i Norge.

For nærmere informasjon om dette og andre arrangementer, se Akademiets hjemmesider


HUSET OG STALLEN
Akademiets arealbehov og romdisponering er et tema som opptar både ledelsen, de ansatte og mange medlemmer. Foredragssalen trenger ytterligere teknisk oppgradering, og det er behov for mer fleksible møtelokaler. Akademiets administrasjon vokser med oppgavene og fordelingen av kontorplasser byr på utfordringer.  På kort sikt vil det skje en del i forbindelse med at Norsk nettleksikon nå i august flyttet ut av Stallen, slik at den igjen kan disponeres av Akademiet.
   
På lengre sikt er alt til vurdering, inklusive spørsmålet om et nybygg på Akademiets eiendom eller tilbygg til Akademiets hus. Eilif Holte har gitt flere innspill, og Akademiet inngikk før sommeren en avtale med hans firma Andiamo as om rådgivning "vedrørende forbedret utnyttelse av bygningskomplekset på eiendommen Drammensveien 78." Det var i forkant av avtaleinngåelsen utarbeidet et dokument kalt Prosess for utvikling av Drammensveien 78, datert 25.03.15.
   
Som våre medlemmer vil se når de kommer i Akademiet, er Akademiets inngangsdør i sommer blitt restaurert og i den forbindelse blitt oppgradert både estetisk og når det gjelder isolasjon og sikkerhet. Det er også gjennomført større arbeider i kjelleren med utskifting av de gamle varmtvannsberederne og diverse tekniske forbedringer. Senter for grunnforskning har også oppgradert de delene av huset som senteret disponerer. 


AKADEMIET PÅ FORSKNINGSTORGET
På initiativ fra to av Akademiets yngre medarbeidere, Cecilie Evjen og Herdis Hølleland, skal Akademiet for første gang delta på Forskningstorget i Oslo. Forskningstorget er en årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner kan presentere seg for "folk flest" i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer. Festivalen går av stabelen fredag 18. og lørdag 19. september, og årets tema er mat. Akademiets administrasjon vil bemanne boden og formidle noen utvalgte viktige hendelser i Homo sapiens' mathistorie. Hovedaktiviteten i Akademiets bod vil være betydningen av insekter som mat i framtiden. Befolkningsveksten krever at vi må tenke på nye alternative energikilder, og insekter kan faktisk være løsningen på matvarekrisen verden står overfor. Akademiets bod vil også distribuere informasjon om Akademiet og Abel og Kavli og Vista og Akademiet for yngre forskere, og dele ut Abel t-skjorter.
   
Jeg håper medlemmene vil ta med seg barn og barnebarn og komme innom Forskningstorget for å lære mer om mat og forskningsformidling - og smake på et utvalg knasende gode insekter.


INNVALGET 2016
Om en måneds tid vil alle medlemmene får brev om innvalget 2016 med beskjed om hva som kreves av et forslag og når forslagsfristen går ut. Klasseledere og gruppeledere har et særlig ansvar i forslagsprosessen og vil få separate brev. For norske medlemmer er det ti ledige plasser i MN-klassen og noen flere i HF-klassen.


ÅRBOKEN FOR 2014
Arbeidet med årboken befinner seg i siste stadium og boken vil foreligge med det aller første.


OM MEDLEMMER
Gratulasjoner til vårt medlem Kristine Walhovd som sammen med sin mann Anders Fjell har fått UiOs forskningspris for 2015.Med vennlig hilsen


Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS