Hjem

Nyhetsbrev nr 23, 16 september 2016

Siden forrige nyhetsbrev i april har vi hatt både Årsmøte og Abelprisutdeling, og Akademiet har bl.a. vært vertskap for European Academies Science Advisory Council (EASAC) generalforsamling. Alt dette og mere til er behørig dekket på Akademiets nettsider www.dnva.no, som jeg regner med at medlemmene jevnlig klikker seg inn på. Her først og fremst:

RESULTET AV VALGENE 15. SEPTEMBER
Ved gårsdagens valg på medlemsmøtet i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø ble følgende valgt:

PRESES (2017--2018):
Ole M. Sejersted, Oslo           

 

 

GENERALSEKRETÆR (2017--2020):
 Øystein Hov, Oslo


 

 

Alle de øvrige valgene var for treårsperioden 2017--2019:

LEDER AV MN-KLASSEN OG VISEPRESES:
Anders Elverhøi, Oslo

 

 

 
LEDER AV HF-KLASSEN OG VISESPRESES:
Camilla Serck-Hanssen, Oslo


 

 

De fire ovenfor utgjør Akademiets presidium de neste to årene. Ifølge statuttene er visepreses fra den klassen som preses ikke kommer fra, stedfortreder for preses.

NESTLEDER FOR MN-KLASSEN OG STYREMEDLEM:
Lise Øvreås, Bergen

NESTLEDER FOR HF-KLASSEN OG STYREMEDLEM:
Gunn Birkelund, Oslo

SEKRETÆR FOR MN-KLASSEN:
Dag Hessen, Oslo

SEKRETÆR FOR HF-KLASSEN:
Terje Lohndal, Trondheim

STYREMEDLEMMER VALGT AV PLENUM:
Dag L. Aksenes, Bergen
Hans Petter Graver, Oslo
Kenneth Ruud, Tromsø

VARAMEDLEMMER:
Nils Lid Hjort, Oslo
Sigmund Grønmo, Bergen
Kalle Moene, Oslo


KAVLIPRISEN
Akademiet kan se tilbake på en vellykket Kavliprisuke med festlige og faglige arrangementer i Oslo og Trondheim. Blant annet prisvinnernes forelesninger på Blindern mandag 5. september, for et fullsatt auditorium. Akademiets store mottakelse samme kveld, prisutdelingen i Oslo Konserthus tirsdag 6. september  med tusen mennesker i salen, og regjeringens bankett for 550 gjester i Oslo Rådhus om kvelden, der statsminister Erna Solberg var vertskap og både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og olje- og energiminister Trond Lien var til stede. Torsdag var det tradisjonen tro populære forelesninger og vitenskapelige symposier i nano- og nevrovitenskap ved NTNU, fulgt av middag i Erkebispegården, mens astrofysikere fylte Akademiets hus i Oslo.
    Av årets ni prisvinnere var tre fra Europa og de øvrige fra USA; to av de amerikanske prisvinnerne var kvinner.

Fra prisutdelingen i Oslo Konserthus. HKH Kronprins Haakon i midten til høyre. Foto: Thomas EckhoffFra prisutdelingen i Oslo Konserthus. HKH Kronprins Haakon i midten til høyre. Foto: Thomas Eckhoff


Kavliprisutdelingen ble også i år sendt på NRK2 her:

På nettet kan du forøvrig finne både seremonien og prisvinnernes forelesninger

Kortfilmene av vinnerne ligger for øyeblikket kun på Facebook, men snart på Akademiets hjemmesider også.

ON CENTRAL BANKING
Gjennom seks år, fra 2008 til 2013 holdt daværende visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad foredrag på et stort årlig samarrangement mellom Norges Bank og Akademiet. Et gjennomgangstema var institusjoner og verdier og verdien av institusjoner: Om å holde ord, Om åpenhet, Om å fatte gode beslutninger, Om å forvalte rikdom, Om å lære fra historien. Om institusjoner. Foredragene er nå utkommet på engelsk på Cambridge University Press. Hovedteksten har beholdt sitt elegante preg, og er beriket med mange innholdsrike og interessante fotnoter.
Boken ble lansert ved et arrangement i Akademiets hus d. 29. august. Akademiet har et begrenset antall eksemplarer til spesielt interesserte.
    Qvigstads etterfølger som visesentralbanksjef, Jon Nicolaisen har fortsatt tradisjonen med årlige tenksomme taler i Akademiet: Hans to første temaer har vært Bør banker berges? og Kan kriser krympes?


Fra boklanseringen i Akademiet: Fra venstre preses Ole. M. Sejersted, sentralbanksjef Øystein Olsen, Knut KupperFra boklanseringen i Akademiet: Fra venstre preses Ole. M. Sejersted, sentralbanksjef Øystein Olsen, Knut Kupper
f

Bokomslaget er illustrert med et bilde fra et av Qvigstads foredrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTET OM KRIGEN MOT IS
Fellesarrangementet med Etisk råd for forsvarssektoren i Litteraturhuset i Oslo tirsdag 13. september lokket ikke mange akademimedlemmer, men publikum for øvrig talte i overkant av 70 og vi er godt fornøyd med å ha hatt enda et møte høyere opp i byen. De fire innledningene som tok opp militære, moralske og folkerettslige spørsmål ligger på en podcast på nettstedet Vår verden.


TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR LEIF MÆHLE DØD
I tillegg til andre nekrologer om Mæhle som forsker og nynorskmann, tok Aftenposten inn følgende nekrolog:

Leif Mæhle døde 1. september, 89 år gammel. Han var allerede en nestor i norsk litteraturvitenskap da han ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1975. I Akademiet ble Mæhle raskt et aktivt medlem. Han ble valgt til generalsekretær i 1986 og gjenvalgt årlig i mer enn ti ganger, inntil han valgte å trekke seg.. Han skjøttet vervet uten store fakter og med klok omtanke for såvel menneskelige som praktiske forhold. Mæhles tid som generalsekretær falt i en vekstperiode for Akademiet med nye initiativer som VISTA-samarbeidet med Statoil og opprettelsen av Senter for grunnforskning. Mæhles hjerte banket likevel mest for den jevne virksomheten med møter og symposier og det fellesskapet av forskere fra norsk vitenskap i hele sin bredde som Akademiet representerte. Hans stille ferd vil bli savnet.

Ole M. Sejersted, preses
Øivind Andersen, generalsekretær


NYTT OM MEDLEMMER
Universitetet i Oslos forskningspris har som så ofte før gått til et medlem av Akademiet: geofysikeren Trond Helge Torsvik.
Torill Moi er blitt innvalgt i British Academy, pendanten til Royal Society innenfor humaniora og samfunnsfag.


AKADEMIETS ADMINISTRASJON
To av de administrativt ansatte går ved utgangen av 2016 over i annen stilling. Herdis Hølleland, som har hatt etableringen av Akademiet for yngre forskere som hovedprosjekt i en treårsperiode, har fått stilling i NIKU; Trine Gerlyng, prosjektleder for Abelprisen, går ut i permisjon for å overta et vikariat i Kunnskapsdepartementet. Takk til begge for innsatsen i Akademiet!
    Akademiet har allerede, uavhengig av dette, utlyst en ny fast stilling som "faglig leder -- informasjon og samfunnskontakt". Utlysningen ligger både på finn.no og på Akademiets hjemmesider.
    Som følge av de to nevnte avgangene, vil det i aller nærmeste fremtid bli utlyst ytterligere to faste stillinger i administrasjonen, begge med interessante arbeidsoppgaver. Utlysningene vil bli å finne på finn.no og på våre hjemmesider.
    Administrasjonen er for øvrig inne i en interessant og utfordrende periode i forbindelse med det utviklingsprosjektet som ble igangsatt i fjor.Øivind Andersen
Generalsekretær

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS