Hjem

Ole M. Sejersted

Ole Mathias Sejersted er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han er professor emeritus i medisin ved Universitetet i Oslo og har vært avdelingsleder ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Han ble cand.med. i 1973 og dr. med. i 1978 ved Universitetet i Oslo. Sejersted var ansatt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 1981 til 1991, i 7 år som leder av Arbeidsfysiologisk avdeling. Sejersted har hatt forskningsopphold ved University of Chicago og ved INSERM i Montpellier. 


Han var prodekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo 2002-2006 og leder av priskomiteen for Anders Jahres medisinske priser i 8 år. Ved Oslo universitetssykehus har han vært nestleder i Hjerte-, lunge- og karklinikken og leder av forskningsutvalget fra 2009-2015. Sejersteds forskning har omfattet studier av nyrefunksjon, muskeltretthet og årsaker til hjertesvikt. Han har hatt flere verv i Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Stiftelsen KG Jebsen og Legeforeningen.

I 2017 fikk Sejersted fikk Ole Mathias Sejersted Orkidéprisen. Prisen fikk han for arbeid som medlem og leder av Legeforeningens Forskningskomite. Sejersted har en rekke verv og utmerkelser. Han har vært medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1998.

Ole M. Sejersted

Publikasjoner

Publikasjoner

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS