Hjem

Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver

Akademimøter

21. mars 2019 kl 18:00

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver.
Politiadvokat Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel

Tore Bjørgo er en norsk professor ved Politihøgskolen (PHS). Han er spesialist innen blant annet terrorisme, forebyggingsstrategier, rasistisk vold, samt gjeng- og ungdomskriminalitet. Fra 2016 er han senterleder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Bjørgos foredrag tar utgangspunkt i et stort internasjonalt forskningsprosjekt som Bjørgo leder om "Vigilantism against Migrants and Minorities", og som kommer ut som bok på Routledge til sommeren.

Kai Spurkland er politiadvokat og PhD-stipendiat ved Politihøgskolen. Han er norsk politis fremste ekspert på rettslige spørsmål rundt politipatruljering, vektere og privat rettshåndtering.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle interesserte

Tid: 18:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Bernt Brendemoen holder minnetale over Even Hovdhaugen og Ole Didrik Lærum holder minnetale over Arne Bøyum.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS