Hjem

Behandling av kreft med immunterapi

Akademimøter

6. juni 2019 kl 18:00

Foredrag ved professor Johanna Olweus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Obligatorisk!Johanna Olweus

 

Behandling av kreft med immunterapi

Immunterapi har dramatisk forbedret prognosen for mange pasienter som har kreft med spredning. To ulike strategier som er blitt implementert i standard behandlingsregimer er såkalt sjekkpunktblokkering og immungenterapi. Ved førstnevnte blokkeres bremsemolekyler til immunceller som dermed kan gå til angrep på kreftcellene. Forskerne bak prinsippet fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2018. Ved sistnevnte utstyres immunceller med gener som gjør at de målstyres mot kreftcellene og kan drepe dem. Under forelesningen forklarer jeg mekanismene for hvordan disse behandlingsformene virker. Videre diskuterer jeg årsakene til at flertallet av pasientene som behandles med immunterapi likevel får tilbakefall, og hvilke strategier som kan forfølges for å utvikle ny og enda mer effektiv immunterapi.

***

Johanna Olweus er utdannet dr.med fra Universitetet i Bergen, hun er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og hun ble professor ved Universitetet i Oslo i 2008.

Olweus leder K.G. Jebsen-senter for immunterapi og kreft ved Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning, UiO og Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Hennes forskning innen immunterapi mot kreft har hatt internasjonalt gjennomslag.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle interesserte, men krever påmelding til Line Therese Nævestad

l.t.navestad@dnva.no

Tid: 18:00
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS