Hjem

Høstekskursjon

Sted: Holmsbu

24. august 2019 - 24. august 2019

Ekskursjon til Holmsbu

Guiding i Holmsbu billedgalleri - Henrik Sørensens samlinger og Holmsbu kirke. Ekskursjonen er for medlemmer av Akademiet og krever påmelding. 

Fra 1963 til 1973 ble Holmsbu Billedgalleri bygget til minne om Holmsbumalerne Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen.

Sven Oluf Sørensen, sønn av Henrik Sørensen hadde ideen til galleriet. Selve bygget ble reist av folk fra Holmsbu under ledelse av Elias Eliassen (1902-1991). Bygningen er oppført i mur og forblendet med store stener av Hurumgranitt som er funnet i ura på stedet. Bjart Mohr var arkitekten bak bygget som i 1983 ble tildelt landets fremste utmerkelse for god arkitektur: Houens Fonds diplom.

Holmsbu kirke er en langkirke fra 1887. Kirken er tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og utsmykket av blant andre Henrik Sørensen, Aaage Storstein, Willy Midelfart og Oluf Wold-Torne. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS