Hjem

Norges eldste trykte bok - 500 år i 2019 og den kulturhistoriske konteksten

Akademimøter

12. september 2019 kl 18:00

Synet på historieskriving og bokbål ved reformasjonen

Foredrag ved forskningsbibliotekar Espen Karlsen, Nasjonalbiblioteket. 

Det er i år 500 år siden de to første norske bøkene ble trykket, Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense. Bøkene ble brukt som grunnlag for den norske katolske kirkes liturgi fram til reformasjonen i 1537.

Mer informasjon kommer. 

Obligatorisk!Espen Karlsen. Foto: Eirik Furu Baardsen
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS