Hjem

Konferanse om menneskerettigheter

Sted: Akademiet, Drammensveien 79

26. september 2019 - 27. september 2019

Internasjonal konferanse «to highlight the link between research and human rights». Mer informasjon kommer. 

Ansvarlig: Menneskerettskomiteen i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jakob Lothe (leder), Mahmood Amiry-Moghaddam, Svein Eng og Tove Bull. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS