Hjem

Nansen minneforelesning

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

10. oktober 2019 kl 18:00

Den norske oseanografiske forskningen i Antarktis - i et tidsperspektiv

Foredrag ved Elin Darelius Chiche, Universitetet i Bergen. 

Mer informasjon kommer. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS