Hjem

Midler til studier av norsk dypvannsfauna

Gjennom Det Norske Videnskaps-Akademi utlyser Norsk Dypvannsprogram midler til forskning på dypvannsfauna i norske farvann. Det kan søkes om midler til tiltak som kan bidra til å styrke norsk kompetanse og kapasitet innen spesielt klassifisering av vår dypvannsfauna. I 2011 er det satt av 850.000 kroner til fordeling på ulike prosjekter. Søknadsfristen er 1. mars. Mer informasjon om Dypvannsprogrammet på http://www.ndwp.org/. Bildet: Solstjerne (foto: Havforskningsinstituttet/MAREANO)

Svamper og sekkedyr. Foto: Havforskningsinstituttet/MAREANOSvamper og sekkedyr. Foto: Havforskningsinstituttet/MAREANO

Faglig beskrivelse

Det kan søkes om midler til tiltak som kan bidra til styrking av norsk kompetanse og kapasitet innen taksonomi på dypvannsfauna i norske farvann. Det kan søkes om midler til
- ekstraordinære kurs for master- og PhD-studenter, med inviterte lærere fra inn- og utland
- reise for opplæring hos ekspert i inn- eller utland
- utarbeidelse av identifiseringsmateriell (beskrivelser, tabeller, figurer)
- utarbeidelse av komplette lister over aksepterte artsnavn og foreldete, ugyldige artsnavn
- workshop (for eksempel for fremme av ensartet identifisering)
- forskningsprosjekter om morfologisk og molekylær taksonomi vedrørende dypvannsfauna i norske farvann.
- formidling av fagfeltet artskunnskap.

Det må skrives en kortfattet søknad som inneholder en beskrivelse av aktiviteten, et budsjett, og en tidsplan. Aktiviteten(e) må kunne gjennomføres i 2011.
Man kan søke om opptil kr 300 000 for arrangement av kurs, kr 200 000 for arrangement av workshop, og kr 100 000 for øvrige søknader.
Søknader som angår studier av Norskehavets bunndyr på mer enn 600 meters dyp blir prioritert.

Bakgrunn

Norsk Dypvannsprogram (NDP), som er en sammenslutning av olje- og gasselskap med lisenser i norsk dypvannsområde, har opprettet et tidsbegrenset fond for å "støtte langsiktig utvikling av norsk faglig kompetanse og kapasitet for morfologisk og molekylær taksonomi vedrørende dypvannsfauna i norske farvann". Det er opprettet en komité i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi for å styre bruken av fondets midler.

Det ble utlyst midler gjennom programmet i 2007 og 2008.. Det ble da gitt støtte til henholdsvis ni og sju prosjekter.

Dypvannsprogrammet

Søknad, merket Dypvannsfauna, sendes innen 1. mars 2011 til:

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
0271 Oslo

 

Kontaktpersoner for Dypvannsprogrammet

Torleiv Brattegard
Marinbiologisk stasjon, Espeland
e-post Torleiv.Brattegard@bio.uib.no

Torgeir Bakke

Norsk institutt for vannforskning
e-post: torgeir.bakke@niva.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS