Hjem

Historien om solvitaminet på Akademiets februarmøte

To historier er knyttet til D-vitaminet: Den ene handler om rollene D-vitaminet har spilt under livets utvikling fra ursuppen til i dag, og den andre handler om hvordan vitenskapen om D-vitaminets kjemi og dets roller har blitt utviklet. Jeg vil, i korte glimt og i popularisert form, prøve å dekke begge historiene, forteller professor Johan Moan.  

En av de viktigste av solstrålingens livsbevarende gjerninger er at den gir oss D-vitamin. Illustrasjonsfoto: Eirik Furu BaardsenEn av de viktigste av solstrålingens livsbevarende gjerninger er at den gir oss D-vitamin. Illustrasjonsfoto: Eirik Furu Baardsen

D-vitaminets historie går nesten like langt tilbake i tid som livets historie. Begge historier er intimt knyttet til lyset, til solstrålingen. I begynnelsen fikk solstrålingen små molekyler til å slå seg sammen til større: til aminosyrer, proteiner, DNA og RNA. Disse molekylene, biomolekylene, kan kalles livets molekyler. D-vitaminet hører med blant dem. En av de viktigste av solstrålingens livsbevarende gjerninger er at den gir oss D-vitamin. Så viktig er dette at hudfargen vår tilpasses strålingen der vi bor: mørk i Afrika, lys her. D-vitaminlitteraturen har nærmest eksplodert etter 2000. Ny vitenskap blir stadig offentliggjort: D-vitamin og sol kan redusere høyt kolesterol og forekomst av hjerte- og karsykdommer, motvirke sukkersyke, ha god virkning på sykdommer knyttet til immunsystemet, som psoriasis, multippel sklerose, leddgikt og Crohns syndrom. Kreftrisikoen kan reduseres, og D-vitamin kan virke gunstig sammen med ordinære former for kreftbehandling. Mange mener at D-vitamin mildner flere typer psykiske lidelser, og at kvinner som har nok D-vitamin, har mindre risiko enn andre til å føde barn som blir schizofrene eller autistiske. Den aller nyeste forskningen på dette området sier at solen gjør noe mer godt i huden vår enn å lage D-vitamin.

Alfred Wegener
Professor Trond H. Torsvik holder det andre foredraget på Akademimøtet 10. februar. Tittelen på hans foredrag er: 100 years since Alfred Wegemer: The father of Continental Drift. Foredraget holdes på engelsk. Se egen sak.

             

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS