Hjem

Støtte til studier av norsk dypvannsfauna

Åtte prosjekter som gjelder forskning på dypvannsfauna i norske farvann får til sammen 867 216 kroner.  Støttebeløpene varierer fra 70.000 til 200.000 kroner. Målet er at denne satsningen skal bidra til å styrke norsk kompetanse og kapasitet innen spesielt klassifisering av vår dypvannsfauna.

 

Midlene kommer fra Norsk Dypvannsprogram (NDP) som er en sammenslutning av olje- og gasselskaper med lisenser i norsk dypvannsområde. NDP har opprettet et tidsbegrenset fond for å "støtte langsiktig utvikling av norsk faglig kompetanse og kapasitet for morfologisk og molekylær taksonomi vedrørende dypvannsfauna i norske farvann". Det er opprettet en komité i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi for å styre bruken av fondets midler.

Disse får støtte i 2011

1. Tom Alvestad og Jon Anders Kongsrud: "En faunistisk og taksonomisk undersøkelse av familien Ampheratidae (Polycheta) i dype deler av Norskehavet med beskrivelse av 2 nye arter"
Tildelt: 100 000 kr

2. Traudl Krapp -- Schickel og Wim Vader: "Two new species of Leucothoe (Crustacea, Amphipoda, Leucothoidae) and one new species of Maera (Crustacea, Amphipoda, Maeridae) with key for Atlantic members of Maera"
Tildelt: 98 216 kr

3. Eivind Oug, Jon Kongsrud og Torkild Bakken: "En taksonomisk undersøkelse av nye og mangelfullt kjente flerbørstemark i familien Scallibregmatidae fra Norskehavet"
Tildelt: 100 000 kr

4. Halldis Ringvold, Roger Bamber, Arne Hasse og Pål Buhl-Mortensen: "Strengthening competence regarding Sea Spiders within the Norwegian EEZ"
Tildelt: 119 500 kr

5. Rapp, et al: "Deep Water sponges in Norwegian waters"
Tildelt: 205 000 kr

6. Lutz Bachmann, Philip David Harris og Ruth Barnich: " Towards a molecular species identification of scaleworms (Polychaeta) in the Norwegian deep-sea"
Tildelt: 94 000 kr

7. Kenneth Meland og Henrik Glenner: "A Morphological, Molecular and Biogeographical Investigation of Selected "Deep-Sea" Cumaceans (Peracarida, Crustacea) of Norway"
Tildelt: 80 000kr

8. Jonas Thormar og Thijs Christiaan van Son: "Flerbørstemark og rundormer -- Integrativ taksonomi for biodiversitetsstudier"
Tildelt: 70 500kr

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS