Hjem

Diplomer til nye medlemmer på Akademiets årsmøte

Nyinnvalgte medlemmer fikk overrakt sine diplomer på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 3. mai. I 2011 er det valgt inn 7 nye medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og 5 i Den historisk-filosofiske klasse. I tillegg er Ole Trond Berg er innvalgt etter 10-mannregelen.

Ti av de nyinnvalgte medlemmene var til stede på årsmøtet og fikk overrakt sine diplomer. Foto: Eirik Furu BaardsenTi av de nyinnvalgte medlemmene var til stede på årsmøtet og fikk overrakt sine diplomer. Foto: Eirik Furu Baardsen

INNVALG - NYE MEDLEMMER 2011

DEN MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE KLASSE

Norske 
Gr. Navn
1  Ørnulf Borgan, Universitetet i Oslo
3  Jan Inge Faleide, Universitetet i Oslo
4  Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
6  Ingolf Figved Nes, Universitetet for miljø og biovitenskap
6  Anne Simonsen, Universitetet i Oslo
7  Otto A. Smiseth, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Utenlandske
1 Björn Engquist, University of Texas at Austin, U.S.A.

DEN HISTORISK-FILOSOFISKE KLASSE

Norske 
Gr. Navn
1  Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø 
3  Kristine B. Walhovd, Universitetet i Oslo
7  Arne Mastekaasa, Universitetet i Oslo  

Utenlandske
3  Shijun Tong, East China Normal University, Shanghai, Kina
5  Merle Horne, Lunds universitet, Sverige

***
Fra Statuttenes § 3 Innvalg
Særskilt innvalg
Minst ti norske medlemmer kan fremme forslag om en norsk kandidat uten å angi hvilken gruppe eller klasse vedkommende skal tilhøre. Styret fremlegger forslaget til diskusjon og avgjørelse på et fellesmøte. Innvalg krever to tredjedeler av de avgitte stemmene. Styret avgjør hvilken klasse og gruppe vedkommende skal tilhøre.

Ole Trond Berg er innvalgt etter 10-mannregelen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS