Hjem

Årets første akademimøte - to foredrag

Sult som livsforlengende effekt og en innføring i romansjangeren er temaene for årets første Akademimøte 22 januar. Anne Simonsen (UiO) holder foredraget Sulten forlenger livet, etterfulgt av Tone Selboe (UiO) og Hva er en roman?

Professor Anne Simonsen er ansatt ved Institutt for medisinske basalfag, ved Universitetet i Oslo

Professor Tone Selboe er ansatt ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo

Møtet innledes ved at Olav Lausund holder minnetale over Maren-Sofie Røstvig

 

Sammendrag:

 Anne Simonsen Anne Simonsen

Professor Anne Simonsen, Institutt for medisinske basalfag, UiO: Sulten forlenger livet

Et redusert inntak av kalorier (caloric restriction, CR) er vist å kunne forlenge levetiden med opptil 50 % i mange modellorganismer, samt redusere forekomsten av aldersrelaterte sykdommer som kreft, cardiovaskulære og nevrodegenerative sykdommer. Studier har vist at en prosess kalt autofagi (selv-spising) er viktig for den livsforlengende effekten av CR. Autofagi er cellenes «søppelhåndteringssystem» og er hovedansvarlig for å holde cellene våre rene og friske ved å fjerne for eksempel ødelagte eller gamle organeller. Nedbrytningsproduktene resirkuleres som byggemateriale eller brukes til energiproduksjon for cellen. Autofagi skjer i alle celler hele tiden, men oppreguleres ved sult, noe som forklarer den livsforlengende effekten.

 

Tone SelboeTone Selboe

Professor Tone Selboe, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO: Hva er en roman?

Roman eller romanse, gotiske eller grafiske romaner, brevromaner eller historiske romaner; realistiske eller modernistiske romaner -- det er ikke lett å finne en fellesnevner for alle de ulike formene som går under betegnelsen roman.  Hva kjennetegner romanen som form, historie og sjanger? Når oppstår egentlig sjangeren, hvilken forbindelse er det mellom dagens romaner og fortidens, og hvilke muligheter og grenser ligger i sjangerbetegnelsen? I dette foredraget vil jeg gi noen eksempler fra romanhistorien som kan vise oss hva romanen kan, og hva den gjør.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS