Hjem

Nils Chr. Stenseth medlem i NAS

Vi gratulerer tidligere preses Nils Chr. Stenseth som nettopp er blitt innvalgt i det amerikanske National Academy of Sciences (NAS) på grunnlag av sin samlede innsats innenfor evolusjonsbiologisk og økologisk forskning.

Også May-Britt og Edvard Moser er medlemmer av National Academy of Sciences (NAS). Alle nobelprisvinnerne blir automatisk medlemmer av NAS, men de var medlemmer før de fikk Nobelprisen.

De øvrige nålevende norske medlemmene av NAS er Per Andersen, Johan P. Olsen og Agnar Sandmo. Alle er også medlemmer av DNVA.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS