Hjem

VISTA finansiering for 2015

Søknadfristen for VISTA-finansiering 2015 er 15. august. VISTA er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil og har som overordnet visjon å stimulere til økt grunnleggende matematisk-naturvitenskaplig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning av nasjonens petroleumsressurser.


Trinn 1: 15. august.
Kvalifiserte kandidater fra Trinn 1 inviteres til å gå videre til Trinn 2.
Trinn 2: 10. oktober.
Totalt finansieres 5 prosjekter, og tar sikte på å starte i første semester 2016.

VISTA finansierer prosjekter innen de fire definerte hovedsatsningsområder: Leting, Økt utvinning, Miljø, og Fremtidens utbygging og operasjoner. VISTA oppfordrer til prosjekter som kan være relevant for flere av de prioriterte områdene, samt internasjonal utveksling og samarbeid.

Et overordnet mål for VISTA er forsking av høy kvalitet med spesiell vekt på å utvikle unge kandidater. VISTA støtter stipendiater og postdoktor prosjekter innenfor satsningsområdene.

For mer informasjon, se www.vista.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS