Hjem

Internasjonalt engasjement

Det Norske Videnskaps-Akademi vil opprettholde sitt sterke engasjement innenfor de to europeiske akademisammenslutningene ALLEA og EASAC og i den globale Union Académique Internationale. Dette blir de viktigste samarbeidspartene framover.

Fra og med i år er Akademiet også gått inn som partner i Lindau Nobel Laureate Meetings. Samarbeidsavtalen ble underskrevet ved åpningen av årets møte 28. juni.

Som institusjonen bak Abel- og Kavliprisen påkaller Akademiet betydelig oppmerksomhet internasjona

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS