Hjem

Jordressurser og befolkningsvekst

23. oktober avholdes et større symposium arrangert av Vitenskapsakademiets Komité for geomedisin - mat, miljø, helse.
Temaet er effektiv bruk av jordressurser til matproduksjon for å kunne dekke behovet til en raskt voksende befolkning.

Vi mennesker er avhengige av å utnytte naturen for å produsere mat. Effektiv bruk av jordressursene til matproduksjon er nødvendig for å dekke behovet til en raskt voksende befolkning. Men menneskenes endring av naturmiljøet og jordressursene har sine åpenbare svakheter som innebærer store trusler for fremtidig landbruksproduksjon. I foredrag og debatt vil vi diskutere effektiv matproduksjon i et langsiktig perspektiv i lys av befolkningsveksten. Se program under bildet.

Obligatorisk!


Abstrakter av foredragene(pdf)

Program

08:30-09:30: Registrering - kaffe/te


Del 1 - Innledning

09:30-09:40: Velkommen; Aksel Bernhoft, leder i Komite for geomedisin - mat, miljø, helse
09:40-09:55: Det globale fotavtrykket; professor Dag O. Hessen, UiO


Del 2 - Befolkningsveksten

0955-10:10: Jordens befolkning; professor Nico Keilman, UiO

10:10-10:25: Globale ulikheter i matforsyning og kosthold sett i et bærekraftig perspektiv; professor Gerd Holmboe-Ottesen, UiO

10:25-10:40: Bærekraftig landbruk i utviklingsland; post doktor Anna Marie Nicolaysen, NMBU

10:40-11:00: Diskusjon

11:00-11:15 Beinstrekk


Del 3 - Jordressursene

11:15-11:30: Jordressurser, -vern og -degradering; professor Trond Børresen, NMBU

11:30-11:45: Forurensning av jorda i og rundt byene; professor Rolf Tore Ottesen, NGU

11:45-12:00: Diskusjon

12:00-13:00: Lunsj


Del 4 - Matproduksjonen

13:00-13:15: Fremtidige trusler og muligheter for økt planteproduksjon og bedret matsikkerhet; professor Ruth Haug, NMBU

13:30-13:45: Bioteknologiens rolle i matproduksjon; direktør Sissel Rogne, Bioteknologirådet

13:45-14:00: Forvaltning av landbrukets plantegenetiske ressurser; daglig leder Regine Andersen, Oikos

14:00-14:15: Klima- og miljøtrusler for husdyrproduksjonen; seniorforsker/adjunctprofessor Ann Albihn, Statens Veterinärmedisinska Anstalt/SverigesLantbruksuniversitet, Uppsala

14:15-14:30 Diskusjon

14:30-14:50 Kaffepause med frukt

14:50-15:05 Sykdomsbekjempelse i landbruket -- skaper vi ubalanse?; seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet

15:05-15:20 Landbrukets store paradigmeskifte - Fra grønn revolusjon til økologisk
intensivering; daglig leder Regine Andersen, Oikos

15:20-15:35 Bærekraftig landbruk i lys av de globale utfordringene; forskningsdirektør Nils Vagstad, NIBIO

15:35-15:50 Diskusjon

15:50-16:00 Oppsummering

Jordressurser og befolkningsvekst

Symposium fredag 23.oktober 2015

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Drammensvn 78, Oslo

Deltakeravgiften er kr 450,- og betales ved påmelding på nettsiden:

https://www.deltager.no/
geomedisin2015


Påmeldingsfrist: 15. oktober

Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens sekretær Geir Aamodt:
geir.aamodt@nmbu.no

Se abstrakter av foredragene(pdf)

Se presentasjoner

Se program (PDF)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS