Hjem

Å forske på brennbare tema

3. desember avholdes årets siste akademimøte. Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UiO, holder foredraget Å forske på brennbare tema, der hun vil gå nærmere inn på konflikten mellom Israel og Palestina, som hun har forsket på i over 30 år. Hun vil ta for seg hvordan det er å forske på et så betent tema, og hvorfor det er slik at nettopp denne konflikten skaper så sterke reaksjoner og meninger, fra forskjellige lag i samfunnet - ofte rettet mot de som selv forsker på temaet.

Program:

Minnetale over Johan B. Steen v/ Per Enger

Minnetale over Nils Christie v/ Kristian Andenæs

Foredrag ved Hilde Henriksen Waage, Professor i historie, UiO:

Obligatorisk!

Å forske på brennbare temaer
Å forske på konflikten mellom Israel og palestinerne innebærer at man til enhver tid er sikret voldsomme reaksjoner - uansett hva man måtte komme til å si. Slik er det ikke hvis man forsker på eller mener noe om de andre landene og konfliktene i Midtøsten. Hvordan er det å forske på et så brennbart tema? Hvorfor er det slik? Min jobb som forsker er å sette de dagsaktuelle begivenhetene inn i en større sammenheng. Jeg presenterer hvordan en forsker analyserer og vurderer det som foregår i nyhetsbildet. Jeg presenterer de resultater som min forskning har gitt etter at jeg har jobbet med Midtøsten-konflikten i mer enn 30 år. Alle synes å ha sterke meninger om Midtøsten, men plutselig har også alle sterke meninger om meg, og om mine meninger. Sterke reaksjoner kommer fra kristne fundamentalister, ihuga Israel-venner, men vanskeligst av alt, fra de aller mektigste personene i det norske samfunnet.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS