Hjem

Dystert klimabudskap med snev av håp

Mandag den 17. desember samlet Det Norske Videnskaps-Akademi sterke stemmer i klimadebatten for å oppsummere klimaforhandlingene i Katowice, og stake ut veien fremover. Her kan du lese presentasjonene. 

Det var en fullsatt forelesningssal som fulgte med på årets siste Akademimøte.

Panel

Budskapet var dystert: tidsvinduet vi har, for å snu trenden, krymper. Det fortalte innlederne (til venstre i bildet) Tor Furevik og Jan Fuglestvedt.

I en verden hvor fire oljenasjoner nylig ikke ville anerkjenne FNs nye klimarapport; ordbruk som legger føringer på oppfølging av Paris-avtalen ikke blir godkjent; og pol-isen smelter raskere enn noen gang, er det derimot viktig med håp.

Stemningen ble imidlertidig løftet. Panelet trakk frem mulighetene enkeltmennesker og stater har for å vende om. Endringene må være drastiske og vi har dårligere tid enn tidligere, men det er tid til å snu om på den negative utviklingen. Det at verdens land endelig ble enige om klima-avtalen er tross alt skritt i riktig retning, ble det sagt av paneldeltagerne. 

Presentasjonene er tilgjengelig for nedlastning i margen. 

Obligatorisk!

Presentasjoner av:

  • Tor Furevik, UiB.
  • Jan Fuglestvedt, IPCC 1, CICERO.

Panelet bestod også av:

  • Ola Elvestuen, klima- og miljøvernsminister
  • Kristin Halvorsen, Direktør ved CICERO 
  • Anja Bakken Riise, Leder for Fremtiden i våre hender
Nils Christian Stenseth modererte samtalen og ønsket velkommen. 
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS