Hjem

Akademiets lærerpris har åpnet for nominasjoner

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Nominasjonsfristen er 1. mars.

 

Ny leder av priskomiteen Svein Sjøberg. Foto: Ola SætherSvein Sjøberg, leder av priskomiteen. Foto: Ola Sæther

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. Prisen på 50.000 kroner deles ut annethvert år, første gang var i 2009. Komiteen er ledet av Professor Svein Sjøberg.


Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.

Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomiteen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.

Forslag sendes leder av priskomiteen Svein Sjøberg innen 1. mars på svein.sjoberg@ils.uio.no. Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som PDF-vedlegg.

 

Obligatorisk!Vinnerne av Akademiets lærerpris i 2017: Anne-Marit Selstø Rathke, Linn-Merethe Kipsgård Godfrey og Terje Pedersen mottar sine diplomer for Akademiets Lærerpris fra Ole M. Sejersted og Svein Sjøberg på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte 3. mai på Grand Hotel. Foto: Thomas Barstad Eckhoff
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS