Hjem

Akademibevegelsens Science Advice

Kan akademibevegelsen i Norge bidra mer til utviklingen av Science Advice? På rundebordskonferansen ble svaret ja.

Den 6. februar samlet beslutningstakere og akademikere seg i Det Norske Videnskaps-Akademi for å dele erfaringer og tanker om Science Advice. For Akademiet var det viktig å vite mer om hvordan Science Advice fungerer i dag, men også om det er behov for at den norske akademibevegelsen bidrar mer. Deltakerne bekreftet behovet for akademibevegelsens tilstedeværelse, og Akademiet vil ta med seg innspillene fra rundebordskonferansen i den videre satsningen på Science Advice. 

Bak fra venstre: Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, styremedlem i Akademiet Lise Øvreås, Akademiets preses Hans Petter Graver, EASACs president Thierry Courvoisier, Havforskningsinstituttets direktør Sissel Rogne og spesialrådgiver i UD Leiv Lunde. Bak fra venstre: Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, styremedlem i Akademiet Lise Øvreås, Akademiets preses Hans Petter Graver, EASACs president Thierry Courvoisier, Havforskningsinstituttets direktør Sissel Rogne og spesialrådgiver i UD Leiv Lunde.
 
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS