Hjem

Årsmøte på Grand Hotel

Fredag 3. mai holdes Akademiets årsmøte på Grand Hotel, der årets nye medlemmer får sine medlemsdiplomer. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Akademiets lærerpris skal deles ut, og Peter Normann Waage holder foredraget André Bjerke og kulturlivet etter krigen.

 
Overrekkelse av diplomer til nye medlemmer
25 nye medlemmer ble innvalgt i år, henholdsvis 17 norske medlemmer og 8 utenlandske. Mer om årets innvalg

Fridtjof Nansens belønning
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Trygve Ulf Helgaker for fremragende forskning innen teoretisk kjemi. Marta Bivand Erdal og Dennis Gerhard Meier mottar Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Les mer

Fra venstre: Fra venstre: Trygve Ulf Helgaker, Marta Bivand Erdal og Dennis Gerhard Meier

Belønningene deles ut av styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond professor Øyvind Østerud

Ellen Egeland FløEllen Egeland Flø

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris tildeles Ellen Egeland Flø ved Mailand videregående skole i Lørenskog.

Prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Foredrag ved Peter Normann Waage
Waage skal snakke om André Bjerke og kulturlivet etter krigen og vil i første rekke ta for seg André Bjerkes språkpolitiske innsats og hans deltagelse i 1950-tallets store kulturdebatter.

 

RococcosalenRococosalen på Grand Hotel


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS