Hjem

I vitenskapens tjeneste siden 1857

undefined

Om Akademiet
Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer.

En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år, og innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes på rent vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Hver klasse er inndelt i åtte grupper.

Medlemmer
H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses.
H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H Kronprinsese Mette-Marit er æresmedlemmer av Akademiet.
Akademiet hadde 920 ordinære medlemmer 1. januar 2018.

Akademiets organer
Medlemsmøtet er Akademiets høyeste organ. Akademiet ledes av et presidium som består av preses, generalsekretær og to visepresides. Hver klasse har en klasseleder, en nestleder samt en sekretær. Akademiets styre består av presidiet og de to klassestyrene.

Presidiet 2019 består av generalsekretær Øystein Hov, preses Hans Petter Graver, visepreses og klasseleder for Klassen for humaniora og samfunnsfag Gunn Elisabeth Birkelund og visespreses og klasseleder for Den matematisk-natuvitenskapelige klasse Anders Elverhøi.

Generalsekretæren er ansvarlig for Akademiets administrasjon, men har delegert ansvaret for administrasjonens daglige drift til Akademiets direktør. Viktige saker avgjøres av styret.

Økonomi
Det Norske Videnskaps-Akademi får en grunnbevilgning over statsbudsjettet. I tillegg får Akademiet støtte blant annet fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond og fra Statoil og Kunnskapsdepartementet for å administrere henholdsvis VISTA-programmet og Abelprisen og Kavliprisen. Akademiet får også gaveforsterkningsmidler i forbindelse med VISTA-programmet. Akademiet har dessuten egne fondsmidler.

Akademiets ordinære virksomhet
Akademiet representerer norsk vitenskap ikke bare i Norge, men også vis-a-vis utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner. En stor del av virksomheten forøvrig omfatter organisering av internasjonale møter og symposier på høyt vitenskapelig nivå. Akademiet arrangerer hver måned møter med faglige foredrag. Møtene er åpne for alle interesserte. Akademiet gir også ut vitenskapelige skrifter og bøker. Siden 1985 har Akademiet samarbeidet med Statoil som finansierer grunnforskningsprogrammet VISTA.

Akademiets priser
Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk er på 6 millioner kroner og deles ut hvert år. Abelprisen ble opprettet av Stortinget i 2002 for å heve matematikkfagets status i samfunnet. Det Norske Videnskaps-Akademi er ansvarlig for tildeling til prisvinner og arrangementene i tilknytning til prisutdelingen. Dessuten gis det støtte til tiltak for barn og unge, blant annet til UngeAbel og Abelkonkurransen.

<span style="font-size: 14.4px; display: inline !important;"><br>Foto: Scanpix</span>Sir Andrew J  Wiles mottok Abelprisen for 2016 av Han Kongelige Høyhet Kronsprins Haakon<br>Professor Robert P. Langlands mottar Abelprisen for 2018 av H.M. Kong Harald. Foto: Scanpix

Akademiet har også ansvaret for utdelingen av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap av nevrovitenskap. Kavliprisen ble etablert i 2005 og er et samarbeid mellom Kavli Foundation i USA, Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi. Kavliprisen er på en million dollar for hvert av fagområdene og deles ut annethvert år. Prisvinnerne får i tillegg en gullmedalje og et diplom. Kavliprisen ble delt ut første gang i 2008.

 

undefined

Kavliprisvinnerne i 2018 på scenen i Oslo konserthus. Fra venstre: Emmanuelle Charpentier, Jennifer A. Doudna, Virginijus Sisknys, Ewine van Dishoeck, A. James Hudspeth, Robert Fettiplace og Christine Petit. 

Foto: NTB Scanpix

undefined

Fra venstre Bo Stråth, Kjetil Storesletten, Willy Pedersen, Anastasia Maravela, Laura Janda, Bruno Laeng, Annelin Eriksen, Stein Tønnesson, Olav Njølstad og Geir Ulfstein.
Klassen for humaniora og samfunnsfag har mottatt sine diplomer på Årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi. Møtet fant sted på Grand Hotel, Rococsalen 3. mai 2018
Foto: Thomas B. Eckhoff

Husets historie
Akademiets hus ble i sin tid bygget av statsråd Hans Rasmus Astrup (1831-1898). Villaen på Drammensveien sto ferdig i 1887 og var tegnet av den kjente arkitekten Herman Major Backer - også kalt «Drammensveiens arkitekt».

Hans Rasmus Astrup var født på Fanestranda ved Molde, og ble som ung gutt sendt til Kristiansund for å få opplæring på et handelskontor som raskt sendte ham til Spania som «cargadør» innenfor klippfiskeksporten. Med tiden startet han egen forretning i Barcelona, hvor han etter hvert opparbeidet en betydelig handel med fisk og trelast. I 1864 flyttet han firmaet til Stockholm, hvor han fortsatte med trelasthandelen og opparbeidet seg en meget stor formue. Astrups hjem i Stockholm var et viktig samlingspunkt for nordmennene i den svenske hovedstaden, han var engasjert i diskusjonen om Unionen med Sverige, og i 1885 ble han utnevnt til arbeidsminister i Johan Sverdrups regjering.

Obligatorisk!Gobelinsalen

Astrup var imidlertid sterkt knyttet til Norge, og i 1885 solgte han virksomheten. Han var på dette tidspunkt kanskje Norges rikeste mann og kjøpte samtidig tomten på Drammensveien for å bygge det praktfulle «paleet» som skulle fungere både som hjem og til representasjon. Det ble ikke spart på noe, verken i parkanlegget, eksteriøret eller utsmykkingen inne.

Statsråd Astrup døde i 1898, og i 1911 overtok Det Norske Videnskaps-Akademi eiendommen på meget rimelige vilkår fra to av hans døtre, Ebba og Elisabeth Astrup. Kjøpesummen var skaffet til veie gjennom en innsamling, hvor mange av datidens kjente borgere i Kristiania bidro.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS