Hjem

I vitenskapens tjeneste siden 1857

Om Akademiet
Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer. En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år, og innvalg av nye medlemmer finner sted en gang i året. Bare medlemmer av Akademiet kan foreslå kandidater til nye medlemmer, som vurderes på rent vitenskapelige kriterier. Medlemmene er fordelt på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige og Den historisk-filosofiske klasse. Hver klasse er inndelt i 8 grupper.

Medlemmer
H.M. Kong Harald er Akademiets ærespreses.
H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H Kronprinsese Mette-Marit er æresmedlemmer av Akademiet.
Akademiet hadde 881 ordinære medlemmer ved utgangen av 2014 881, derav 147 kvinner.
Presidiet 2016: Generalsekretær Øivind Andersen,  preses Ole M. Sejersted og visepreses Hans Petter Graver. Presidiet 2016: Generalsekretær Øivind Andersen, preses Ole M. Sejersted og visepreses Hans Petter Graver.

Akademiets organer
Medlemsmøtet er Akademiets høyeste organ. Akademiet ledes av et presidium som består av preses, generalsekretær og visepreses. Hver klasse har en klasseleder, en nestleder samt en sekretær. Akademiets styre består av presidiet og de to klassestyrene. Generalsekretæren er ansvarlig for Akademiets administrasjon og kan delegere ansvar for administrasjonens daglige drift til en daglig leder. Viktige saker avgjøres av styret.

Økonomi
Det Norske Videnskaps-Akademi får en grunnbevilgning over statsbudsjettet. I tillegg får Akademiet tilskudd fra Abelfondet, Statoil, Nansenfondet og de dermed forbundne fond og Kunnskapsdepartementet for å administrere henholdsvis Abelprisen, VISTA-programmet, Nansenfondet og Kavliprisen. Akademiet har også egne fondsmidler.

Akademiets ordinære virksomhet
Akademiet representerer norsk vitenskap ikke bare i Norge, men også vis-a-vis utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner. En stor del av virksomheten forøvrig omfatter organisering av internasjonale møter og symposier på høyt vitenskapelig nivå. Akademiet arrangerer hver måned møter med faglige foredrag. Møtene er åpne for alle interesserte. Akademiet gir også ut vitenskapelige skrifter og bøker. Siden 1985 har Akademiet samarbeidet med Statoil som finansierer grunnforskningsprogrammet VISTA.

Akademiets priser
Abelprisen for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk er på 6 millioner kroner og deles ut hvert år. Niels Henrik Abels Minnefond på 200 millioner kroner ble opprettet av Stortinget i 2002 for å heve matematikkfagets status i samfunnet. Avkastningen av fondet tildeles Det Norske Videnskaps-Akademi som står ansvarlig for tildeling til prisvinner og arrangementene i tilknytning til prisutdelingen. Dessuten gis det støtte til tiltak for barn og unge, blant annet til KappAbel og Abelkonkurransen.

John F. Nash jr. og Louis Nirenberg mottar Abelprisen for 2015 av Hans Majestet KongenJohn F. Nash jr. og Louis Nirenberg mottok Abelprisen for 2015 av Hans Majestet Kongen
Foto: Scanpix

Akademiet har også ansvaret for utdelingen av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap av nevrovitenskap. Kavliprisen ble etablert i 2005 og er et samarbeid mellom Kavli Foundation i USA, Kunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi. Kavliprisen er på en million dollar for hvert av fagområdene og deles ut annethvert år. Prisvinnerne får i tillegg en gullmedalje og et diplom. Kavliprisen ble delt ut første gang i 2008.

Kavliprisvinnere i 2014, omkranset av, fra venstre, Oslos ordfører, Fabian Stang, styreformann i Kavli Foundation, Rocknell N. Hankin og presidentn i Kavli foundation, Robert W. Conn. Fra høyre; generalsekretær Øivind Andersen, preses Nils Chr. Stenseth og kunnskapsminister Torbjørn Røe IsaksenKavliprisvinnere i 2014, omkranset av, fra venstre, Oslos ordfører, Fabian Stang, styreformann i Kavli Foundation, Rocknell N. Hankin og presidentn i Kavli foundation, Robert W. Conn. Fra høyre; generalsekretær Øivind Andersen, preses Nils Chr. Stenseth og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Scanpix

 Lærer ved Kongsberg videregående skole, Jørn Hjulstad, mottok Akademiets lærerpris for 2015 av preses Kirsti Strøm Bull
Foto: Thomas EckhoffLærer ved Kongsberg videregående skole, Jørn Hjulstad, mottok Akademiets lærerpris for 2015 av preses Kirsti Strøm Bull

Foto: Thomas Eckhoff

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris blir gitt til en lærer som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats i den norske skole. Prisen på 50.000 kroner ble første gang delt ut på årsmøtet i 2009 til Jostein Walle.

Husets historie
Akademiets hus ble i sin tid bygget av statsråd Hans Rasmus Astrup (1831-1898). Villaen på Drammensveien sto ferdig i 1887 og var tegnet av den kjente arkitekten Herman Major Backer -- også kalt «Drammensveiens arkitekt». Hans Rasmus Astrup var født på Fanestranda ved Molde, og ble som ung gutt sendt til Kristiansund for å få opplæring på et handelskontor som raskt sendte ham til Spania som «cargadør» innenfor klippfiskeksporten. Med tiden startet han egen forretning i Barcelona, hvor han etter hvert opparbeidet en betydelig handel med fisk og trelast. I 1864 flyttet han firmaet til Stockholm, hvor han fortsatte med trelasthandelen og opparbeidet seg en meget stor formue. Astrups hjem i Stockholm var et viktig samlingspunkt for nordmennene i den svenske hovedstaden, han var engasjert i diskusjonen om Unionen med Sverige, og i 1885 ble han utnevnt til arbeidsminister i Johan Sverdrups regjering.

Astrup var imidlertid sterkt knyttet til Norge, og i 1885 solgte han virksomheten. Han var på dette tidspunkt kanskje Norges rikeste mann og kjøpte samtidig tomten på Drammensveien for å bygge det praktfulle «paleet» som skulle fungere både som hjem og til representasjon. Det ble ikke spart på noe, verken i parkanlegget,
eksteriøret eller utsmykkingen inne.

Statsråd Astrup døde i 1898, og i 1911 overtok Det Norske Videnskaps-Akademi eiendommen på meget rimelige vilkår fra to av hans døtre, Ebba og Elisabeth Astrup. Kjøpesummen var skaffet til veie gjennom en innsamling, hvor mange av datidens kjente borgere i Kristiania bidro.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS