Hjem

Medlemmer

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Som norske medlemmer regnes norske statsborgere, samt andre med fast bosted i Norge. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historiske-filosofiske klasse.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer. Den historisk-filosofiske klasse kan ha opptil 110 norske og 60 utenlandske medlemmer. De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner.

En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Flere av de nye medlemmene i 2013 samlet ved mottagelsen på Akademiet. Fra venstre: Lise Øvreås, Nina Langeland, Cecilie Mauritzen, [Kirsti Strøm-Bull, preses], Thomas Hylland Eriksen, Tone Sverdrup, Linda Hildegard Bergersen, Kristian Ranestad, Lars A. Akslen, Scott Gates og Kristian Gundersen.Flere av de nye medlemmene i 2013 samlet ved mottagelsen på Akademiet. Fra venstre: Lise Øvreås, Nina Langeland, Cecilie Mauritzen, [Kirsti Strøm-Bull, preses], Thomas Hylland Eriksen, Tone Sverdrup, Linda Hildegard Bergersen, Kristian Ranestad, Lars A. Akslen, Scott Gates og Kristian Gundersen. Foto: Eirik Furu Baardsen

Akademiets medlemstall

Akademiets medlemstall var den 1. januar 2014:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
A. Norske 258
B. Utenlandske 231

Den historisk-filosofiske klasse
A. Norske 216
B. Utenlandske 159

Til sammen 864

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS