Hjem

Medlemmer

Akademiets medlemmer mottar sine diplomer i en høytidelig seremoni på årsmøtet (stiftelsesdagen) 3. mai. Årsmøtet ble holdt på Grand Hotel.

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Som norske medlemmer regnes norske statsborgere, samt andre med fast bosted i Norge. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historiske-filosofiske klasse.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse, fra venstre; Bo Stråth, Kjetil Storesletten, Willy Pedersen, Anastasia Maravela, Laura Janda, Annelin Eriksen, Stein Tønnesson, Olav Njølstad og Geir Ulfstein.

undefined
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte norske medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, fra venstre; Johanna Olweus, Jan Haavik, Arne Klungland, Leif Asbjørn Vøllestad, Anne Krag Brysting, Anne Hope Jahren og Karin Andreassen.

Obligatorisk!Foto: Thomas B. Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte utenlandske medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, fra venstre; Ray Dingledine, David Attwell, Jeffrey A. Hutchings og Jürgen Gauss.

 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer. Den historisk-filosofiske klasse kan ha opptil 110 norske og 60 utenlandske medlemmer. De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner.

En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Akademiets medlemstall

Akademiets medlemstall var den 31. desember 2017:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske medlemmer: 264
Utenlandske medlemmer: 249

Den historisk-filosofiske klasse

Norske medlemmer 232
Utenlandske medlemmer 158

Til sammen 903
      

Antall avdøde i løpet av 2017: 21

Totalt medlemsantall for 2017: 924

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS