Hjem

Medlemmer

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Som norske medlemmer regnes norske statsborgere, samt andre med fast bosted i Norge. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historiske-filosofiske klasse.

Obligatorisk!
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse, fra venstre; Jørn Jacobsen, Hugo Lundhaug, Thomas K. Johansen, Wim M. Vandenbussche, Ida Bull, Einar Lie, Hilde Henriksen Waage, Michael Morreau, Kjersti Fløttum, Ragna Aarli, Håvard Hegre, Anne Deighton, Kjell Arne Røvik og  Christoph Markschies.

Obligatorisk! Foto: Thomas Barstad Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, fra venstre: Nigel G. Yoccoz, Knut J. Børve, Ann-Cecilie Larsen, Per Barth Lilje, Carmen Gaina, Sunniva Siem, Susanne Viefers, Eivind Hovig og Willem M. Klopper.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer. Den historisk-filosofiske klasse kan ha opptil 110 norske og 60 utenlandske medlemmer. De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner.

En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Akademiets medlemstall

Akademiets medlemstall var den 31. desember 2016:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske medlemmer: 261
Utenlandske medlemmer: 252

Den historisk-filosofiske klasse

Norske medlemmer 225
Utenlandske medlemmer 163

Til sammen 901
      

Antall avdøde i løpet av 2016: 21

Totalt medlemsantall for 2016: 922

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS