Hjem

Medlemmer

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Som norske medlemmer regnes norske statsborgere, samt andre med fast bosted i Norge. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historiske-filosofiske klasse.

undefinedFoto: Thomas Barstad Eckhoff

De som var til stede av nyinnvalgte medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse på årsmøtet tirsdag 3. mai 2016 på Grand Hotel, fra venstre: Hilde Sandvik, Giuditta Cordero-Moss, Siri Skjold Lexau, Dag Trygve Truslew Haug, Arne Bugge Amundsen, Erik Bjerck Hagen, Marit Westergaard, Anders Martin Fjell, Grete Brochmann, Aud Valborg Tønnessen, Brynjulf Stige og Lars Heltoft.

 

undefinedFoto: Thomas Barstad Eckhoff

De som var til stede av nyinnvalgte medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse på Grand Hotel, fra venstre: Dag Erik Undlien, Hans Z. Munthe-Kaas, Chong-Yu Xu, Marit Bragelien Veierød, Vigdis Vandvik, Wim Spakman, Raymond Charles Stevens, Alexander Lincoln Read, Andrew Whitelaw, Vincent G. H. Eijsink, Reidunn Birgitta Aalen og Anders Malthe-Sørenssen.

 

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer. Den historisk-filosofiske klasse kan ha opptil 110 norske og 60 utenlandske medlemmer. De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner.

En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Akademiets medlemstall

Akademiets medlemstall var den 31. desember 2016:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Norske medlemmer: 261
Utenlandske medlemmer: 252

Den historisk-filosofiske klasse

Norske medlemmer 225
Utenlandske medlemmer 163

Til sammen 901
      

Antall avdøde i løpet av 2016: 21

Totalt medlemsantall for 2016: 922

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS