Hjem

Medlemmer

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Som norske medlemmer regnes norske statsborgere, samt andre med fast bosted i Norge. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Den historiske-filosofiske klasse.

undefined

De som var til stede av nyinnvalgte medlemmer i Den historisk-filosofiske klasse på årsmøtet mandag 4. mai 2015 på Grand hotel: Fra venstre: Lars Ivar Hansen, Kristin Bliksrud Aavitsland, Terje Lohndal, Trude Haugli, Raino Malnes, Bertil Tungodden, Knut Axel Jacobsen, Paul Gordon Lauren, Patrick Dinslage og Terence Cave.

Foto: Thomas Eckhoff

undefined

De som var til stede av nyinnvalgte medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse Fra venstre: Unni Olsbye, Helga Birgitte Salvesen, Deborah Oughton, Sigurd Skogestad, Bernhard Steinberger, Yvon Le Maho og Fitz-Roy E. Curry.

Foto: Thomas Eckhoff

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer. Den historisk-filosofiske klasse kan ha opptil 110 norske og 60 utenlandske medlemmer. De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner.

En plass blir ledig ved dødsfall eller når et medlem fyller 70 år. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Akademiets medlemstall

Akademiets medlemstall var den 1. januar 2015:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
A. Norske 259
B. Utenlandske 243

Den historisk-filosofiske klasse
A. Norske 220
B. Utenlandske 159


Til sammen 881

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS