Hjem

Medlemmer

Akademiets medlemmer mottar sine diplomer i en høytidelig seremoni på årsmøtet (stiftelsesdagen) 3. mai. Årsmøtet ble holdt på Grand Hotel.

Medlemskap i Det Norske Videnskaps-Akademi er basert på innvalg. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer. Som norske medlemmer regnes norske statsborgere, samt andre med fast bosted i Norge. Medlemmene fordeler seg på to klasser: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnvitenskap (tidligere Den historiske-filosofiske klasse).

undefined
Foto: Thomas B. Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte norske medlemmer i Klassen for humaniora og samfunnvitenskap, fra venstre; Leidulf Melve, Erling Sandmo, Helge Jordheim, Merete Glenne Øie, Charles Ivan Armstrong, Katja Franko, Bård Harstad og Cathrine Holst.

<br>Foto: Thomas B. Eckhoff
De som var til stede av årets nyinnvalgte norske medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, fra venstre; Fred Espen Benth, Ingrid Kristine Glad, Christoph Heinze, Stephanie Werner, Karl Petter Lillerud og Eva Gerdts.
undefined
Foto: Thomas B. Eckhoff

De som var til stede av årets nyinnvalgte utenlandske medlemmer i Klassen for humaniora og samfunssvitenskap fra venstre; Penny Harvey, Christian Beyer, Robert Crawford, Irene de Jong og Roumyana Slabakova.

Obligatorisk!

De som var til stede av årets nyinnvalgte utenlandske medlemmer i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, fra venstre; Frédéric Dias, Lene Juel Rasmussen og Janna Saarela.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse kan ha opptil 140 norske og 100 utenlandske medlemmer. Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap kan ha opptil 120 norske og 60 utenlandske medlemmer. De to klassene er videre inndelt i grupper basert på fagområder, fag eller disipliner.

En plass fristilles når et medlem fyller 70 år eller ved dødsfall og man kan da velge inn et nytt medlem. Medlemmer som passerer 70-årsgrensen er fortsatt fullverdige medlemmer med forslags- og stemmerett.

Akademiet kan også ha opptil ti æresmedlemmer som står utenfor klasse- og gruppeinndelingen.

Akademiets medlemstall

Akademiets medlemstall var 1. mai 2019

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Norske medlemmer: 276
Utenlandske medlemmer: 255

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Norske medlemmer: 247
Utenlandske medlemmer 162

Til sammen 940
      

Antall avdøde i løpet av 2019: 3Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS