Hjem

Styret

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi består av: 

Styremedlemmer
Preses: Hans Petter Graver | Biografi
Generalsekretær: Øystein Hov | Biografi

Leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses:
Anders Elverhøi | Biografi

Leder av Klassen for humaniora og samfunnsfag og visepreses:
Gunn Elisabeth Birkelund | Biografi

Nestleder for Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: Lise Øvreås
Nestleder for Klassen for humaniora og samfunnsfag: Terje Lohndal

Preses, generalsekretær og ledere for de to klassene utgjør Akademiets presidium.

Styremedlem Dag L. Aksnes
Styremedlem Nils Lid Hjort 
Styremedlem Kenneth Ruud

Varamedlemmer
Klassens sekretær er varamedlem i styret for klasseleder og nestleder.
I Den matematisk-naturvitenskapelige klasse: Dag O. Hessen

Klassens sekretær er varamedlem i styret for klasseleder og nestleder. I Klassen for humaniora og samfunnsfag: Hilde Sandvik

Felles for begge klasser:
1. Varamedlem Nils Lid Hjort
2. Varamedlem Sigmund Grønmo
3. Varamedlem Kalle Moene


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS