Hjem

Styret

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi består i 2017/2018 av:

Styremedlemmer
Preses: Ole M. Sejersted | Biografi
Generalsekretær: Øystein Hov | Biografi

Leder av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og visepreses: Anders Elverhøi | Biografi
Leder Den historisk-filosofiske klasse og visepreses: Camilla Serck-Hanssen | Biografi

Nestleder for MN-klassen: Lise Øvreås
Nestleder for HF-klassen: Gunn Elisabeth Birkelund

Styremedlem Dag L. Aksnes
Styremedlem Hans Petter Graver
Styremedlem Kenneth Ruud

Varamedlemmer
Vara for leder og nestleder i MN-klassen: Dag O. Hessen
Vara for leder og nestleder i HF-klassen: Terje Lohndal

1. Varamedlem Nils Lid Hjort
2. Varamedlem Sigmund Grønmo
3. Varamedlem Kalle Moene

Presidiet 2017. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen. Presidiet 2017. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS