Hjem

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Fra etableringen i 1896 har Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme, senere Nansenfondet og de dermed forbundne fond, spilt en betydelig rolle i utviklingen av norsk vitenskap på alle fagområder.

Historie
"Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme" ble, på initiativ fra professor Waldemar Christopher Brøgger, grunnlagt ved frivillige private bidrag i 1897 i lykkerusen etter Framekspedisjonens hjemkomst i 1896.

Etter etableringen av Fridtjof Nansens fond til videnskabens fremme i 1896 har stadig flere selvstendige, såkalte særfond blitt forbundet med Nansenfondet under et felles styre, derav de forbundende fond.

Formål og virksomhet
Nansenfondets statutter foreskriver at Fondets avkastning skal benyttes til fremme av vitenskapelige undersøkelser, utgivelse av vitenskapelige skrifter, utsettelse av prisoppgaver, belønning av særlig fremragende vitenskapelige oppdagelser eller avhandlinger og understøttelse for utmerkede vitenskapsmenn til fri vitenskapelig virksomhet.

Nansenfondets virksomhet består i dag hovedsakelig av to deler: Bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser og belønning av særlig fremragende vitenskapelig virksomhet ved utdeling av "Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning" innen humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin, samt "Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere". Belønningen består av 300 000 kroner, et diplom og en medalje. Medaljen er godkjent av H.M. Kongen som offisiell norsk dekorasjon.

Fritjof Nansens belønning for yngre forskere het opprinnelig A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fonds prisbelønning for yngre vitenskapsmenn og ble utdelt første gang i 1963. Prisen skiftet til det nåværende navnet i 2002. Belønningen er på 100 000 kroner og et diplom.

I statuttene til Fridtjof Nansens fond til Videnskabens fremme heter det:

"Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme" er grunnlagt ved frivillige bidrag i anledning av Fram-ekspedisjonens lykkelige hjemkomst i august 1896.

Den skal være en egen alminnelig stiftelse, knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademi.

Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner styret til Nansenfondet og de dermed forbundne fond som består av 6 medlemmer, 4 av medlemmene utpekes også av Akademiet.

Prisvinnere 2018
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag gikk i 2018 til professor Egil Kraggerud "for fremragende forskning innen klassisk filologi".

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til Terje Lohndal "for fremragende forskning innen teoretisk språkvitenskap". 

Se alle vinnere her

<br>
Egil Kraggerud og Øyvind Østerud. Foto: Thomas Barstad Eckhoff
<br>
Terje Lohndal og Øyvind Østerud. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Nettressurser

Nansenfondets nettsted:

www.nansenfondet.no

Mottakere 1903 - 2018

Se alle prismottakere

Styret

Professor Øyvind Østerud
Institutt for statsvitenskap, UiO

Professor Inger Sandlie
Institutt for biovitenskap, UiO

Førsteamanuensis Åse Krøkje
Institutt for biologi, NTNU

Professor Even Lange
Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO

Professor Rolf Anker Ims   
Institutt for arktisk og marin biologi, UiT/Norges arktiske universitet

Professor Rolf K. Reed
Institutt for biomedisin, UiB

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS