Hjem

Abelprisen

Abelprisen er en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk, inkludert matematiske aspekter ved informasjonsteknologi, matematisk fysikk, sannsynlighetsteori, numerisk analyse og beregningsvitenskap, statistikk, samt anvendelser av matematikk i andre vitenskaper. Prisen er en anerkjennelse av vitenskapelige bidrag som er av eksepsjonell dybde og betydning for matematiske fag.

Abelprisen ble opprettet av den norske regjeringen i 2002 i forbindelse med 200-årsmarkeringen for Niels Henrik Abels fødsel. Prisen er på 6 millioner kroner og ble første gang delt ut i 2003 til den franske matematikeren Jean-Pierre Serre.

Prisen deles ut årlig av Det Norske Videnskaps-Akademi. Akademiet oppnevner medlemmene av Abelkomiteen etter forslag fra International Mathematical Union og European Mathematical Society. Komiteen består av fem medlemmer som er fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet. De skal vurdere de nominerte kandidatene og innstille prisvinner overfor Akademiets styre. Det er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi som kunngjør hvem som tildeles Abelprisen.

I statuttene for Abelprisen står det at prisen også skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.

Det er opprettet en egen lærerpris, Holmboeprisen, som bærer navnet til Abels matematikklærer, Bernt Michael Holmboe. I tillegg gis det støtte til flere matematikkonkurranser og til en rekke andre prosjekter og arrangementer for barn og unge.

Yves Meyer mottok Abelprisen av HM Kong Harald. Foto: Thomas Brun/NTB ScanpixYves Meyer mottok Abelprisen av HM Kong Harald. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix

 

Abelprisvinnere 2003 - 2018

2018: Robert Langlands, Institute for Advanced Study, Princeton, USA, for «for hans visjonære program som forbinder representasjonsteori og tallteori».

2017: Yves Meyer, École Normale Supérieure Paris-Saclay, Frankrike, «for hans nøkkelrolle i utviklingen av den matematiske teorien om wavelets».

2016: Sir Andre Wiles, Universitetet i Oxford, «for sitt oppsiktsvekkende bevis på Fermats siste teorem ved hjelp av modularitetsformodningen for semistabile elliptiske kurver, noe som innledet en et helt ny æra innen tallteori».

2015: John F. Nash, Jr., Princeton University, og Louis Nirenberg, Courant Institute, New York University «for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse».

2014: Yakov G. Sinai, Princeton University, USA, og Landau-instituttet for teoretisk fysikk ved Det russiske vitenskapsakademi «for hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk».

2013: Pierre Deligne, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA «for meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri, og for disse bidragenes gjennomgripende innflytelse på tallteori, representasjonsteori og relaterte felt».

2012: Endre Szemerédi, Alfréd Rényi Institute of Mathematics og Rutgers University, «for hans fundamentale bidrag til diskret matematikk og teoretisk informatikk, og som anerkjennelse for disse bidragenes gjennomgripende og varige innflytelse på additiv tallteori og ergodeteori».

2011: John Milnor, Stony Brook University, «for banebrytende oppdagelser innenfor topologi, geometri og algebra».

2010: John Torrence Tate, University of Texas at Austin, «for hans store og varige innflytelse på tallteorien».

2009: Mikhail Leonidovich Gromov, Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette,  «for hans revolusjonerende bidrag til geometrien».

2008: John Griggs Thompson, University of Florida, og Jacques Tits, Collège de France «for deres fremragende prestasjoner innenfor algebra, og særlig for utformingen av moderne gruppeteori».

2007: Srinivasa S. R. Varadhan, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, «for hans grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik».

2006: Lennart Carleson, Kungliga Tekniska Högskolan, «for hans dyptgående og nyskapende bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer».

2005: Peter D. Lax, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, «for hans banebrytende bidrag til teorien for partielle differensialligninger, til anvendelsen av slike ligninger og til å beregne løsningene for slike ligninger».

2004: Sir Michael Francis Atiyah, University of Edinburgh and Isadore M. Singer, Massachusetts Institute of Technology, «for å ha oppdaget og bevist indeksteoremet, som knytter topologi, geometri og analyse til hverandre, og den fremtredende rolle de har hatt når det gjelder å bygge nye broer mellom matematikk og teoretisk fysikk».

2003: Jean-Pierre Serre, Collège de France, «for å spille en viktig rolle i å gi mange deler av matematikken en moderne form, blant annet topologi, algebraisk geometri og tallteori».

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS