Hjem

Ansatte

Sentralbord: 22 84 15 00

Øystein Hov
Generalsekretær
Telefon: 22 84 15 02
Øyvind Sørensen
Direktør
Telefon: 22 84 15 03

Prosjektledelse, utleie, medlemskontakt

Line Therese Nævestad
Seniorrådgiver og protokollsjef
Telefon: 22 84 15 04
Gro Havelin
Førstekonsulent
Telefon: 22 84 15 07
Gustav Vasdal
Studentmedarbeider
Telefon: 94874815
Xhenisa Amiti
Studentmedarbeider
Telefon: 988 28 016

Regnskap og personal

Richard Kvile
Økonomi- og driftsjef
Telefon: 22 84 15 05
Sebastian Crancenco
Regnskapsmedarbeider
Telefon: 22 84 15 10

Kommunikasjon

Marina Tofting
Leder for samfunnskontakt og kommunikasjon
Telefon: 22 84 15 17 / +47 93 86 63 12
Anne-Marie Astad
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 22 84 15 12 / mobil 41 56 74 06
Eirik Furu Baardsen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 22 84 15 11 / mobil 938 00 840
Daniel Schmidt
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 98883888
Anne Helene Bakke
Studentmedarbeider
Telefon: 986 13 967
Amandine Toso
Studentmedarbeider
Telefon: 417 65 770

Prosjektledere

Eva Halvorsen
Prosjektleder
Telefon: +47 22 84 15 14
Eirik Lislerud
Prosjektleder Kavliprisen
Telefon: 22 84 15 08
Håkon Sandbakken
Prosjektleder Abelprisen, VISTA
Telefon: 22 84 15 15 / 45 40 30 77
Pål Pettersen
Prosjektleder
Telefon: 41 51 09 74

Vitenskapelig rådgivning

Helene Rønning
Seniorrådgiver for Science advice-prosjektet, leder EASACs Brusselkontor. Adresse: Rue Archimède 17, 1000 Brussel (Norway House).
Telefon: 476 00 966
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS