Hjem

Bredt internasjonalt engasjement

Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av en rekke internasjonale forskningsorganisasjoner. I tillegg betaler Akademiet for norske fagmiljøers og foreningers medlemskap i over 30 forskjellige faglige og vitenskapelige organisasjoner. Gjennom Abelprisen i matematikk og Kavliprisen i astrofysikk, nano- og nevrovitenskap har Akademiet også fått internasjonal oppmerksomhet. 

I tilknytning til prisene arrangeres det hvert år forelesninger og seminarer i mange land. Abelprisen er et samarbeid mellom Akademiet og Kunnskapsdepartementet, og Kavliprisen mellom de to og Kavli Foundation i USA. Norske utenriksstasjoner spiller en viktig rolle for å  fremme prisene og deres formål. Se egne sider om Abelprisen og Kavliprisen.

Preses Ole M. Sejersted holdt åpningstalen på EASAC-møtet på Akademiet i mai 2016. Foto: Eirik Furu BaardsenPreses Ole M. Sejersted holdt åpningstalen på EASAC-møtet på Akademiet i mai 2016. Foto: Eirik Furu Baardsen

Akademiet er aktivt medlem av EASAC (European Academies Science Advisory Council) som omfatter de nasjonale akademiene i EU-landene pluss Sveits og Norge. Virksomheten manifesterer seg i vitenskapelige rapporter om aktuelle temaer som EASAC tar opp på eget initiativ eller på oppfordring fra EU-systemet (om energi, bioteknologi, transport, ekstremvær etc.): Science for policy. Se www.easac.org.

Akademiet er også aktivt medlem av ALLEA (Federation of All European Academies) omfatter akademier, ofte flere i samme land, innenfor hele Europarådets område. ALLEA har fokus på Policy for science og har permanente arbeidsgrupper om bl.a. forskningsetikk, forskning og undervisning, digital humaniora og opphavsrett.

ALLEA hadde sin generalforsamling i 2014 på Akademiet i 2014 med preses Kirsti Strøm Bull som vert. Foto: Anne-Marie AstadALLEA hadde sin generalforsamling på Akademiet i 2014 med preses Kirsti Strøm Bull som vert. Foto: Anne-Marie Astad

Mens EASAC er naturvitenskapelig orientert, har ALLEA også rent humanistiske akademier som medlemmer (for eksempel British Academy, i tillegg til Royal Society, og det svenske Kungl. Vitterhetsakademien, i tillegg til Kungl. Vetenskapsakademien.  Se www.allea.org,

Akademiet er også aktivt medlem av Union Académique Internationale /International Union of Academies, som ble grunnlagt i Paris i 1919 og står bak eller støtter en rekke langsiktige humanistiske grunnforskningsprosjekter, innenfor språk, historie, arkeologi etc. se www.uai-iua.org.

Union Académique Internationale holdt sin generalforsamling i Oslo i 2007, ALLEA i 2014 og EASAC i 2016.

Akademiet er også medlem av ICSU (International Council for Science) og IAP (InterAcademy Partnership), globale samarbeidsorganisasjoner for i hovedsak science-orienterte akademier og faglige foreninger.

Akademiet betaler for norske fagmiljøers og foreningers medlemskap i over 30 forskjellige faglige og vitenskapelige organisasjoner, de fleste innenfor ICSU-systemet.

Akademiet har avviklet sine mange bilaterale avtaler og har i dag en slik avtale, som også medfører jevnlig aktivitet, med Royal Society of Edinburgh.

Gjennom Abelprisen har Akademiet vært en viktig partner for det årlige Heidelberg Laureate Forum siden starten i 2013, der noen hundre unge matematikere får møte Abelprisvinnere og vinnere av et par andre matematikkpriser.

Siden 2015 er Akademiet "Academic partner" og kan nominere unge norske forskere til Lindau Nobel Meeting, der flere hundre unge forskere møter nobelpristagere hvert år.

Under Lindau-møtet i juni 2015 ble et offisielt "Memorandum of Understanding" undertegnet av representanter for Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen og Det Norske Videnskaps-Akademi. Fra venstre Akademiets generalsekretær Øivind Andersen, grevinne Bettina Bernadotte, som er president i stiftelsens råd, og professor Wolfgang Schürer, formann i stiftelsen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS