Hjem

Gruppe 1: Matematiske fag

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Ordinære medlemmer
Borgan, Ørnulf
Bratteli, Ola †
Ellingsrud, Geir
Engen, Steinar
Fornæss, John Erik
Grue, John
Hjort, Nils Lid
Holden, Helge
Langtangen, Hans Petter
Liestøl, Knut
Normann, Dag
Piene, Ragni
Ranestad, Kristian
Rognes, John
Rue, Håvard
Seip, Kristian
Smalø, Sverre Olaf
Tjøstheim, Dag
Winther, Ragnar
Øksendal, Bernt Karsten
Aalen, Odd

Over 70 år
Alfsen, Erik Magnus
Dysthe, Kristian Barstad
Faltinsen, Odd Magnus
Fenstad, Jens Erik
Laudal, Olav Arnfinn
Lyche, Tom
Reiten, Idun
Schweder, Tore
Størmer, Erling
Tjøtta, Sigve
Tverberg, Helge Arnulf
Aanderaa, Stål

Antall medlemmer: 33

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS