Hjem

Gruppe 4: Kjemi

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Ordinære medlemmer
Børve, Knut J.
Ebbesen, Thomas W.
Einarsrud, Mari-Ann
Fjellvåg, Helmer
Fægri, Knut
Grande, Tor
Helgaker, Trygve Ulf
Hoff, Per
Kjelstrup, Signe Helene
Lundanes, Elsa
Norby, Truls Eivind
Olsbye, Unni
Ruud, Kenneth
Skogestad, Sigurd
Sydnes, Leiv Kristen
Tilset, Mats
Uggerud, Einar


Over 70 år
Greibrokk, Tyge
Haaland, Arne
Jensen, Synnøve Inga Johanne Liaaen
Klæboe, Peter
Rømming, Christian
Skattebøl, Lars
Smidsrød, Olav Aasmund †
Øye, Harald Arnljot

Antall medlemmer: 25

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS