Hjem

Gruppe 4: Kjemi

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Ordinære medlemmer
Børve, Knut J.
Ebbesen, Thomas W.
Einarsrud, Mari-Ann
Fjellvåg, Helmer
Grande, Tor
Helgaker, Trygve Ulf
Hoff, Per
Kjelstrup, Signe Helene
Lundanes, Elsa
Nielsen, Claus Jørgen
Norby, Truls Eivind
Olsbye, Unni
Ruud, Kenneth
Skogestad, Sigurd
Tilset, Mats
Uggerud, Einar


Over 70 år
Fægri, Knut
Greibrokk, Tyge
Haaland, Arne
Jensen, Synnøve Liaaen
Klæboe, Peter
Nyström, Bo Örjan Gunnar
Skattebøl, Lars
Sydnes, Leiv Kristen
Øye, Harald Arnljot


Antall medlemmer: 25

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS