Hjem

Gruppe 7: Medisinske fag

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Ordinære medlemmer
Akslen, Lars Andreas
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza
Andreassen, Ole A.
Bakke, Oddmund
Bergersen, Linda Hildegard
Bogen, Bjarne
Bruland, Øyvind Sverre
Chaudhry, Farrukh Abbas
Danbolt, Niels Christian
Krokan, Hans Einar
Langeland, Nina
Moser, Edvard
Moser, May-Britt
Ottersen, Ole Petter
Reed, Rolf Kåre
Refsum, Helga Margaretha
Saugstad, Ola Didrik
Sejersted, Ole Mathias
Smeland, Erlend Bremertun
Smiseth, Otto Armin
Sollid, Ludvig Magne
Spurkland, Anne
Storm, Johan Frederik
Thoresen, Marianne
Tønjum, Tone
Ueland, Per Magne
Ursin, Giske
Walaas, Sven Ivar

Over 70 år
Andersen, Per Oskar
Brandtzæg, Per
Brundtland, Gro Harlem
Evensen, Stein Arne
Fonnum, Frode
Frøland, Stig
Harboe, Morten
Hovig, Torstein †
Husby, Gunnar
Høst, Herman
Kiil, Fredrik
Kjekshus, John Karsten
Kringlen, Einar
Larsen, Øivind
Lie, Sverre Olaf
Lærum, Ole Didrik
Lømo, Terje
Natvig, Jacob Birger
Nicolaysen, Gunnar
Norum, Kaare Reidar
Nyberg-Hansen, Rolf
Osen, Kirsten Kjelsberg
Pedersen, Jan Ivar
Seljelid, Rolf B.
Storm-Mathisen, Jon
Thorsby, Erik
Torvik, Ansgar
Walløe, Lars

Antall medlemmer: 56

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS