Hjem

Gruppe 1: Historie

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Andersen, Håkon With
Andresen, Astri
Bull, Ida
Collett, John Peter
Fulsås, Narve
Grønlie, Olav Tore
Hansen, Lars Ivar
Hestmark, Geir
Kjeldstadli, Knut
Lange, Even
Lie, Einar
Myhre, Jan Eivind
Sandvik, Hilde
Sørensen, Øystein
Tamnes, Rolf
Westad, Odd Arne
Waage, Hilde Henriksen

Over 70 år
Bagge, Sverre
Benum, Edgeir Reidar
Dahl, Hans Fredrik
Dyrvik, Ståle
Eriksen, Knut Einar
Fure, Odd-Bjørn
Grimnes, Ole Kristian
Hagemann, Gro
Langholm, Sivert
Lundestad, Geir
Niemi, Einar
Pharo, Helge Øystein
Rian, Øystein
Seip, Anne-Lise
Simensen, Jarle
Slagstad, Rune
Sogner, Sølvi †
Tønnesson, Kåre


Antall medlemmer: 35

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS