Hjem

Gruppe 1: Historie

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Andersen, Håkon With
Andresen, Astri
Collett, John Peter
Fulsås, Narve
Hestmark, Geir
Lie, Einar
Njølstad, Olav
Sandvik, Hilde
Sørensen, Øystein
Tamnes, Rolf
Tønnesson, Stein
Westad, Odd Arne
Waage, Hilde Henriksen

Over 70 år
Bagge, Sverre
Benum. Edgeir Reidar
Bull, Ida
Dahl, Hans Fredrik
Dyrvik, Ståle
Eriksen, Knut Einar
Fure, Odd-Bjørn
Grimnes, Ole Kristian
Grønlie, Olav Tore
Hagemann, Gro
Hansen, Lars Ivar
Jones, Michael
Kjeldstadli, Knut
Lange, Even
Langholm, Sivert
Lundestad, Geir
Myhre, Jan Eivind
Niemi, Einar A.
Pharo, Helge Øystein
Rian, Øystein
Seip, Anne-Lise
Simensen, Jarle
Slagstad, Rune
Tønnesson, Kåre

Antall medlemmer: 37

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS