Hjem

Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Eriksen, Thomas Hylland
Helliesen, Sidsel
Herresthal, Harald
Howell, Signe Lise
Klepp, Asbjørn
Melhuus, Marit
Ruud, Even
Skre, Dagfinn
Vollsnes, Arvid O.
Wikan, Unni

Over 70 år
Barth, Fredrik
Bjørkvold, Jon-Roar
Fuglesang, Signe Horn
Hodne, Bjarne
Hohler, Erla Karine Bergendahl
Johansen, Arne Birger
Klausen, Arne Martin
Lidén, Hans-Emil Wergeland
Lunde, Øivind
Malmanger, Magne
Myhre, Bjørn
Nordhagen, Per Jonas
Pedersen, Ragnar Ernst
Sinding-Larsen, Staale
Skaug, Erling Sigvard
Solberg, Bergljot
Straume, Eldrid Margreta
Torp, Hjalmar
Werenskiold, Marit

Antall medlemmer: 29

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS