Hjem

Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Amundsen, Arne Bugge
Brenna, Brita
Eriksen, Thomas Hylland
Hawkins, Edgar Stanley
Lexau, Siri Skjold
Melhuus, Marit
Neumann, Iver B.
Olsen, Bjørnar
Ruud, Even
Skre, Dagfinn
Stige, Brynjulf
Aavitsland, Kristin Bliksrud


Over 70 år
Bjørkvold, Jon-Roar
Fuglesang, Signe Horn
Helliesen, Sidsel
Herresthal, Harald
Hodne, Bjarne
Hohler, Erla Karine Bergendahl
Howell, Signe Lise
Johansen, Arne Birger
Klausen, Arne Martin
Klepp, Asbjørn
Lidén, Hans-Emil Wergeland
Lunde, Øivind
Malmanger, Magne
Nordhagen, Per Jonas
Sinding-Larsen, Staale
Skaug, Erling Sigvard
Solberg, Bergljot
Torp, Hjalmar
Vollsnes, Arvid O.
Werenskiold, Marit
Wikan, Unni

Antall medlemmer: 33

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS