Hjem

Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Aavitsland, Kristin Bliksrud
Eriksen, Thomas Hylland
Melhuus, Marit
Ruud, Even
Olsen, Bjørnar
Skre, Dagfinn
Vollsnes, Arvid O.

Over 70 år
Barth, Fredrik
Bjørkvold, Jon-Roar
Fuglesang, Signe Horn
Helliesen, Sidsel
Herresthal, Harald
Hodne, Bjarne
Hohler, Erla Karine Bergendahl
Howell, Signe Lise
Johansen, Arne Birger
Klausen, Arne Martin
Klepp, Asbjørn
Lidén, Hans-Emil Wergeland
Lunde, Øivind
Malmanger, Magne
Myhre, Bjørn
Nordhagen, Per Jonas
Pedersen, Ragnar Ernst
Sinding-Larsen, Staale
Skaug, Erling Sigvard
Solberg, Bergljot
Torp, Hjalmar
Werenskiold, Marit
Wikan, Unni

Antall medlemmer: 29

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS