Hjem

Gruppe 3: Filosofi og psykologi

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Cappelen, Herman Wright
Fjell, Anders Martin
Føllesdal, Andreas
Gjelsvik, Olav
Johansen, Thomas K.
Linnebo, Øystein
Morreau, Michael
Ramberg, Bjørn Torgrim
Rund, Bjørn Rishovd
Serck-Hanssen, Camilla
Tambs, Kristian †
Vetlesen, Arne Johan
Vollrath, Margarete Erika Maria
Walhovd, Kristine Beate


Over 70 år
Elster, Jon
Føllesdal, Dagfinn
Gjesme, Torgrim
Hannay, Robert Alastair
Hellesnes, Jon
Helstrup, Tore
Magnussen, Svein Jean
Reinvang, Ivar Reinholt
Roll-Hansen, Nils
Rommetveit, Ragnar †
Raaheim, Kjell †
Skirbekk, Gunnar
Smedslund, Jan
Sundet, Jon Martin
Teigen, Karl Halvor
Torgersen, Svenn Omar
Wyller, Egil Anders

Antall medlemmer: 31

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS