Hjem

Gruppe 4: Litteraturvitenskap

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Andersen, Per Thomas
Bale, Kjersti
Bliksrud, Liv
Buvik, Per
Gundersen, Karin
Haarberg, Jon
Lothe, Jakob
Lunde, Ingunn
Moi, Toril
Mortensen, Ellen
Olsen, Stein Haugom
Rem, Tore
Selboe, Tone
Skei, Hans Hansen

Over 70 år
Børtnes, Jostein
Egeberg, Erik Haakon
Fauskevåg, Svein-Eirik
Hageberg, Otto †
Hareide, Jorunn
Holter, Karin Magda
Røstvig, Maren-Sofie †
Svensen, Åsfrid
Tysdahl, Bjørn
Ystad, Åse Vigdis
Øverland, Orm

Antall medlemmer: 25

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS