Hjem

Gruppe 4: Litteraturvitenskap

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Andersen, Per Thomas
Bale, Kjersti
Bjerck Hagen, Erik
Haarberg, Jon
Kondrup, Johnny
Lothe, Jakob
Lunde, Ingunn
Melberg, Arne
Moi, Toril
Mortensen, Ellen
Rem, Tore
Selboe, Tone
Sillars, Stuart


Over 70 år
Bliksrud, Liv
Buvik, Per
Børtnes, Jostein
Egeberg, Erik H.
Fauskevåg, Svein-Eirik
Gundersen, Karin
Hareide, Jorunn
Hawthorn, Jeremy Miles
Holter, Karin Magda
Olsen, Stein Haugom
Sandberg, Beatrice
Skei, Hans Hanssen
Svensen, Åsfrid
Tysdahl, Bjørn
Ystad, Åse Vigdis
Øverland, Orm


Antall medlemmer: 29

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS