Hjem

Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap

Klassen for humaniora og samfunnsfag

Ordinære medlemmer
Aikio, Ante
Asztalos, Monika
Brendemoen, Bernt
Edzard, Lutz E.
Fløttum, Kjersti
Haug, Dag Trygve Truslew
Janda, Laura
Lanza, Elizabeth
Lohndal, Terje
Maravela, Anastasia
Sæbø, Kjell Johan
Westergaard, Marit


Over 70 år
Andersen, Øivind
Askedal, John Ole
Benskin, Michael
Bouvrie, Synnøve de
Braarvig, Jens Erland
Breivik, Leiv
Bull, Tove
Dyvik, Helge
Faarlund, Jan Terje
Hagland, Jan Ragnar
Hansen, Cathrine Fabricius
Harbsmeier, Christoph
Jahr, Ernst Håkon
Knudsen, Ebbe Egede
Kraggerud, Egil
Lindeman, Fredrik Otto
Magga, Ole Henrik
Montgomery, Hugo
Mundal, Else
Mønnesland, Svein Karl
Rindal, Magnus
Sandved, Arthur Olav
Stenström, Anna-Brita
Swan, Toril
Vannebo, Kjell Ivar
Wiggen, Geirr


Antall medlemmer: 38

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS