Hjem

Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Brendemoen, Bernt
Braarvig, Jens Erland
Bull, Tove
Dyvik, Helge Julius Jakhelln
Jahr, Ernst Håkon
Lanza, Elizabeth
Magga, Ole Henrik
Swan, Toril
Sæbø, Kjell Johan
Wiggen, Geirr

Over 70 år
Andersen, Øivind
Askedal, John Ole
Bouvrie, Synnøve des
Breivik, Leiv Egil
Faarlund, Jan Terje
Gundersen, Dag
Hagland, Jan Ragnar
Hovdhaugen, Even
Kleve, Knut
Kraggerud, Egil
Lindeman, Fredrik Otto
Moen, Inger Kirsten
Mundal, Else
Mæhle, Leif Magnar
Mønnesland, Svein Karl
Nes, Oddvar Sigmund
Nordahl, Helge
Rindal, Magnus
Sandved, Arthur Olav
Skaare, Kolbjørn
Ulleland, Magnus Gustav
Vannebo, Kjell Ivar
Venås, Kjell


Antall medlemmer: 33

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS